Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De rechten van Christenen opeisen, zal gelijkstaan aan het overtreden van de wet

Ontvangen op maandag 10 maart 2014

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen jullie een aantal aankondigingen horen van bedriegers die Mijn Huis op aarde geïnfiltreerd hebben. De ketterijen die uit hun mond zullen komen rollen, en ingevolge hun daden, zullen leiden tot nieuwe wetten die het Woord van God schenden en die opgedrongen zullen worden aan al diegenen die het Woord trouw zijn.

De Sacramenten zullen zeldzaam worden en het aantal Missen zal langzaam teruggeschroefd worden tot die nog maar zelden opgedragen worden. Elk mogelijk excuus zal verzonnen worden, maar dat alles zal de ware reden achter hun motieven verbergen. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn alles aan het meemaken wat Mijn geliefde Moeder in La Salette en Fatima voorzegde. Jullie moeten begrijpen dat het plan erin bestaat om elke Kerk van God te ontheiligen voordat de Antichrist, in heel zijn walgelijke glorie, op de Troon in Mijn Tempel plaatsneemt. Diegenen die antwoorden eisen, zullen genegeerd en daarop belachelijk gemaakt worden omdat ze het wagen diegenen in twijfel te trekken die Mijn Kerk op aarde beweren te leiden.

Elke zonde in Gods ogen zal uiteindelijk weggewuifd worden. De zonde zal niet alleen maar verworpen worden, maar zal ook in elke mogelijke verachtelijke vorm op Mijn altaar gepresenteerd worden. De afschaffing van de zonde zal te zien zijn in de indoctrinatie bij de opvoeding van de kinderen. Vooral de kinderen zullen gedwongen met ketterijen gevoed worden. Er zal hun gezegd worden dat als zij die onderrichtingen niet aannemen, zij schuldig zijn aan het hard oordelen over diegenen die de zonde als een goede zaak bestempelen. Er zal de kinderen opgedragen worden om in het bijzijn van anderen nooit openlijk het Woord van God te verkondigen, uit angst ervan beschuldigd te worden tegen de mensenrechten te zijn.

Elke poging om onder jongeren op enigerlei wijze de moraliteit te bevorderen, zal heftig tegengewerkt en veroordeeld worden. Christenen, en diegenen die publiekelijk hun recht om de christelijke Leer te implementeren uitdragen, zullen neergehaald en tot zwijgen gebracht worden. Hun woorden zullen gefluister worden, en de mensen zullen zich schamen om toe te geven dat ze Christen zijn. En terwijl de rechten van de niet-christenen gehandhaafd zullen worden, zullen het de rechten van de atheïsten zijn die als van doorslaggevend belang verklaard zullen worden. Zoals Ik jullie verteld heb, zal buiten Mijn Kerk de haat jegens Christenen toenemen. Erbinnen zal deze stukje bij beetje gesloopt worden tot er niets meer dan een geraamte overblijft. De stenen en mortel zullen nog op zijn plaats staan, maar Mijn Kerk op aarde – zoals jullie die kennen – zal voor jullie onbegrijpelijk veranderd zijn.

Mijn volk is Mijn volk – diegenen die het heilig Woord van God zullen handhaven en die gebruik blijven maken van de Heilige Sacramenten, die jullie ter beschikking gesteld zullen worden door Mijn dappere en moedige gewijde dienaren die Mij nooit in de steek zullen laten.

Wanneer jullie horen dat Mijn Woord – opgenomen in het geschreven Woord en eeuwenlang doorgegeven in Mijn Vaders Boek – in twijfel getrokken en geanalyseerd wordt, met een verlangen om het te herschrijven, moeten jullie dit weten. Ik bekrachtig dergelijke ketterij niet. Ik verdoem deze verraders omwille van de zielen die zij op een dwaalspoor zullen brengen. Ook jullie mogen nooit naar iemand luisteren die jullie zegt Mijn Woord te verloochenen.

Weldra zullen jullie elke wet in jullie landen en kerken zien veranderen om elk soort zonde toe te juichen en hiervoor wetten uit te vaardigen. De reeks wetten van beide zullen eensgezind samenvloeien tot het Woord van God uiteindelijk niet meer besproken of nageleefd zal worden. De rechten van Christenen opeisen, zal gelijkstaan aan het overtreden van de wet en zal in veel opzichten strafbaar zijn. Dan zullen diegenen van jullie die niet geloven dat deze dingen mogelijk zijn jammer genoeg tijdens hun eigen leven, en zoals voorzegd, deze dingen aanschouwen.

Hoevelen van jullie zullen trouw blijven aan Mijn Woord? Aan Mijn Leer? Niet veel. Het zijn nochtans diegenen die nu zeggen dat ze Mij eren en die Mijn Kerk toegewijd zijn, die de eersten zullen zijn om de Waarheid de rug toe te keren.

Jullie Jezus

Boodschap: God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

maandag 31 maart 2014

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

Boodschap: O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

zondag 30 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

Boodschap: In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

zaterdag 29 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Boodschap: Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

donderdag 27 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Boodschap: Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

woensdag 26 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

dinsdag 25 maart 2014

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

Boodschap: God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

maandag 24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Boodschap: Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

zondag 23 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Boodschap: Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

zaterdag 22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Boodschap: Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

donderdag 20 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie