Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden

Ontvangen op zaterdag 11 januari 2014

10.48 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs van de geringsten, de meest gekwelden en de meest onwaardigen. Wie dan ook gelooft dat Ik de ene mens boven de andere plaats, kent Mij niet. Ik mag dan wel bepaalde zielen begunstigen, vooral de uitverkoren zielen, maar Ik houd niet meer of minder van hen dan van de zielen van de geteisterden.

Ik kijk met liefde in Mijn Hart naar iedere ziel. Ik klamp Mij aan ieder van jullie vast, want jullie zijn van Mij – van Mijn Vader. Hoewel Ik door jullie zwakheden beledigd en om jullie verdorven bedoelingen en verlangens boos kan worden, sterft Mijn liefde voor jullie nooit. Alle zondaars worden door God bemind – ongeacht wat ze gedaan hebben. God bezit de ultieme macht over het lot van iedere ziel, en die macht behoort Hem toe.

Ik heb als enige het gezag om te oordelen. Aan niet één mens onder jullie werd dat recht gegeven. Wanneer hij een ander schuldig acht aan zonde, mag hij die persoon enkel straffen door boetedoening, niet door de dood. Geen enkele mens, rechter, politiek leider of lid van Mijn Kerk op aarde kan ooit een mens vanwege zijn zonden ter dood veroordelen – hoe verdorven deze ook mogen zijn. Geen mens kan een ander tot de hel veroordelen, want wanneer hij een ziel als verdoemd bestempeld, zal het dan in plaats daarvan hijzelf zijn die verdoemd zal worden, ongeacht hoeveel heilige daden hij in Mijn naam verricht mag hebben.

Wat verspillen jullie toch zoveel tijd met elkaar te veroordelen in plaats van het geschenk dat jullie gekregen hebben – de gave van liefde voor elkaar – aan te nemen. Houd van de gave die door God aan jullie allen geschonken werd en waarbij het aan jullie is om deze op om het even welke manier dat jullie wensen, uit te delen - zolang het maar overeenkomstig de Wil van Mijn Vader is. Toch geloven er zovelen die Mij, Jezus Christus, liefhebben dat Ik eventuele acties die de haat jegens elkaar aanwakkeren, door de vingers zie. Jullie moeten in plaats daarvan weten dat Ik gewoon wil dat jullie van elkaar houden en standvastig bij het Woord van God blijven, dat in zowel het Nieuwe als het Oude Testament opgenomen is.

Het Woord is eeuwig - het verandert niet – nooit. De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden. Jullie mogen dan wel over meer kennis en informatie beschikken, maar jullie zijn niet meer dan om het even welke generatie die voor jullie kwam. De mens is sterfelijk. Op dat punt zal er niets veranderen, tot Ik jullie het eeuwig leven breng.

Houd ermee op en denk na! Mijn instructies zijn nog steeds dezelfde als deze die tijdens Mijn tijd op aarde aan de mensheid gegeven werden. Het enige verschil is nu dat, ten gevolge van de vooruitgang in de wetenschap, veel meer mensen geloven dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zozeer in hun onsterfelijkheid dat ze besloten hebben om niet te accepteren dat ze door God geschapen werden. Velen denken dat ze de macht bezitten om Gods wetten te herschrijven.

Velen hebben besloten om een nieuwe toren van Babel neer te zetten, en wanneer zij dat doen, zal deze door slechts één slag van de hand van Mijn Vader naar beneden tuimelen. Dan zal de mens beseffen dat er enkel leven kan bestaan met God en voor God, in overeenstemming met de Wil van God. Er is geen leven zonder God.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie