Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De grootste vervolging zal door Christenen aan Christenen opgelegd worden

Ontvangen op zaterdag 2 november 2013

20.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet bij al Gods kinderen erop aandringen zich eensgezind te verenigen om te bidden voor Mijn Kerk op aarde.

Mijn Hart kreunt momenteel want er wordt een grote haat tentoongespreid tegenover diegenen die praktiserende Christenen zijn. De vervolging van de Christenen zal in alle landen aanhouden, en dat omvat al diegenen die op dit moment over de vrijheid beschikken om hun eerbetoon aan Mij in praktijk te brengen. De grootste vervolging zal door Christenen aan Christenen opgelegd worden. De geseling van Mijn Lichaam op aarde zal erbinnen op zijn ergst zijn aangezien broeder zich tegen broeder en zuster zich tegen zuster zal keren. Jullie zullen spoedig de afkondiging van de nieuwe gebeden zien, die met de nieuwe liturgie ingevoerd zullen worden.

De voornaamste wijzigingen zullen betrekking hebben op de Heilige Communie, waardoor deze voorgesteld zal worden als iets dat maar weinig gelijkenis vertoont met Mijn kruisdood, toen Ik Mijn Lichaam voor alle zielen overgaf. Door te verklaren dat de Heilige Communie het eendrachtig voor God samenbrengen van de hele mensheid inhoudt, zullen jullie Mij beledigen omdat dit in strijd is met de waarheid. De waarheid staat niet langer voor de waarheid omdat er zovelen leugens verspreiden, overdrijven en niet beseffen hoe gemakkelijk de waarheid gemanipuleerd kan worden. Wanneer deze op een subtiele manier verdraaid wordt, zullen velen de veranderingen, waarbij de waarheid niet aangehouden wordt, niet opmerken. Leugens zullen de plaats van de waarheid innemen, het menselijk ras verdelen en de scheiding van God teweegbrengen, wat tot de ondergang zal leiden.

Koester steeds de waarheid want zonder zal de zon verduisteren, zal de maan niet langer licht bieden wanneer de nacht valt en zullen de sterren niet langer schijnen in die dagen, die de laatste duisternis, voordat Ik kom om Mijn Koninkrijk op te eisen, zullen aangeven.

Tegen dan zal alleen de waarheid jullie redden.

Jullie Jezus

Boodschap: Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

zaterdag 30 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Boodschap: Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

vrijdag 29 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

Boodschap: De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

dinsdag 26 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

maandag 25 november 2013

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Boodschap: Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

zondag 24 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

Boodschap: De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

zaterdag 23 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Boodschap: Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

woensdag 20 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Boodschap: Op die dag zal Ik de levenden ophalen

dinsdag 19 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Boodschap: Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

maandag 18 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Boodschap: Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

zondag 17 november 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie