Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Bid voor de zielen in doodzonde die misschien de kans niet krijgen om verlossing te vragen

Ontvangen op donderdag 12 januari 2012

15.30 u

Mijn liefste beminde dochter, het is nodig dat iedereen nu met heel zijn hart bidt voor de zielen, die de schok misschien niet overleven, wanneer zij getuige zijn van de Waarschuwing en van Mijn grootse barmhartigheid.

Een aantal van deze arme zielen in doodzonde krijgen misschien niet de kans om verlossing te vragen dus zorg er a.u.b. voor dat jullie gebeden opgeofferd worden voor dergelijke zielen.

Het is dringend nodig om te bidden voor deze zielen in duisternis. Zij zijn in hun verdorvenheid zo gefocust op het vernietigen van de mensheid, door middel van monetaire en andere overheersing, waardoor de Waarschuwing voor hen een verschrikkelijke schok zal zijn.

Zij moeten de kans krijgen om tot inkeer te komen maar velen zullen Mij weerstand bieden. Bid a.u.b. voor deze gekwelde zielen.

Tenslotte zou Ik aan al Mijn volgelingen willen vragen om, bij elke mogelijke gelegenheid, het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden aangezien de tijd voor Mijn grote Waarschuwing nu dichterbij komt.

Al die gelovigen, die weigeren te aanvaarden dat Ik het ben, Jezus Christus, hun Redder, die door deze boodschappen tot hen spreekt, luister nu naar Mij.

Wees niet zoals die arme zielen die leefden in de tijd van Noah toen hij bespot werd.

Open jullie geest en wijd edelmoedig jullie tijd aan het gebed ! Dat is alles wat Ik op dit moment van jullie vraag. Jullie, Mijn kinderen, zullen tranen van berouw huilen zodra jullie je dwaling inzien. En ja, Ik zal jullie vergeven ook al hebben jullie Mij diep gekwetst.

Jullie beledigingen verwonden Mij.

Jullie beschimpingen zijn als zout dat in al Mijn wonden gestrooid wordt omdat jullie denken dat jullie Mij kennen. Maar dat doen jullie niet !

Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem die lijkt op een schreeuw in de woestijn.

Jullie hooghartigheid beledigt Mij.

Jullie moeten aanvaarden dat de weg naar Mijn Tweede Komst nu voorbereid wordt.

Jullie luisteren nu misschien niet naar Mij als Ik jullie smeek om te bidden voor de zielen die voor Mij verloren zullen zijn. Maar jullie zullen luisteren na deze grootse gebeurtenis zodra dit aan jullie bewezen is.

Want dan zal Ik van jullie verwachten dat jullie Mij volgen en Mijn Restkerk vormen. Dan zullen we ons allemaal verenigen om de overgebleven delen te verzamelen terwijl we naar Mijn Nieuw Paradijs toe stappen.

Jullie geliefde Jezus Christus

Redder en Verlosser van de hele mensheid

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie