Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden

Ontvangen op zondag 5 januari 2014

19.34 u

Mijn zeer geliefde dochter, zodra het vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, is de eerste reactie er één van tranen. De tweede reactie is er één van verbijstering. De derde reactie is het besef dat er iets wonderbaarlijks – een innerlijk begrip van de waarheid van God en van alles wat Hij verlangt – die bepaalde persoon overvallen heeft. Plots daalt dan een vrede neer, evenals een scherpzinnig begrip van het mysterie van Gods bestaan – de liefde van God. Alle dingen die overeenkomstig het Woord van God zijn, worden duidelijk.

Alleen diegenen die hun wil aan God overgegeven hebben, die alle menselijke trots en intellect afgeworpen en deze dingen aan Hem geschonken hebben, zijn in staat om deze gave van de Heilige Geest te ontvangen. Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden.

Alleen diegenen die werkelijk geloven dat God almachtig is en dat de mens niets is en onwaardig om voor Hem te staan, kunnen hun wil overgeven. Alleen aan diegenen die bereid zijn om alles te doen wat er van hen verlangd wordt, om overeenkomstig Zijn Woord de Wil van God te doen, kunnen de gaven geschonken worden om het Woord van God te verkondigen, wat dan ook enige echte impact zal hebben.

Ieder die beweert de waarheid te verkondigen, en zegt dat hij zich laat leiden door de Heilige Geest, zal zich nooit beroemen op zijn eigen grootheid. Hij zal nooit de aandacht vestigen op zijn gaven, zijn talenten, zijn kennis, zijn heiligheid of zijn nederigheid. Want wanneer een mens dat doet, in de heilige naam van God, is hij niet gezegend met de Geest van Vuur – de Vlam die het hart van de mens ontsteekt zodat zij met liefde aan het Woord van God gehoor geven.

Tijdens Mijn tijd op aarde heb Ik jullie allemaal duidelijk gemaakt dat hij, die zich voor Mij verheft, in de woestijn geworpen zal worden. Hij, die zich voor Mij vernedert, zal verheven worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Boodschap: Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

vrijdag 31 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Boodschap: Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

woensdag 29 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Boodschap: Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

dinsdag 28 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

Boodschap: God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

maandag 27 januari 2014

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Boodschap: Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

zondag 26 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

vrijdag 24 januari 2014

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

Boodschap: De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

vrijdag 24 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Boodschap: God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

dinsdag 21 januari 2014

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

maandag 20 januari 2014

Mijn lief kind, God wil echt iedere persoon, van echt elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie