Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit mirakel heeft plaatsgevonden

Ontvangen op vrijdag 13 januari 2012
21.35 u
Mijn liefste beminde dochter, Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal ten volle verwezenlijkt en eindelijk begrepen worden.

Mijn stralen van barmhartigheid, die zullen beginnen met een roze lucht, zullen de aarde overspoelen om de mensheid te redden.

Geen mens zal uitgesloten worden. Presidenten, koningen, koninginnen, prinsen, armoedzaaiers, beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten, en diegenen die geloven in God de Vader en in Mij, Zijn geliefde Zoon, zullen allemaal geraakt worden door Mijn geschenk.

De hoogmoedigen zullen in nederigheid neervallen zodra zij hun zware zonden zien als zij voor Mijn aangezicht verschijnen.

De goddelozen zullen zich bewust worden van Mijn goddelijk bestaan en zullen een keuze moeten maken. Zij zullen ofwel Mijn liefde en barmhartigheid aanvaarden of Mij een klap in het gezicht geven. Hoe dan ook zullen alle kinderen van God Mijn stralen van barmhartigheid zien en ze zullen dit mirakel moeilijk kunnen negeren.

Ik verzoek jullie allemaal dringend om te bidden dat Mijn barmhartigheid verwelkomd en aanvaard zal worden zoals een hongerige man het brood des levens vastgrijpt. Zonder dit brood zal hij sterven.

Er bestaan maar twee wegen. Ga mee met Mij, jullie goddelijke Redder of treed het vuur van de hel tegemoet!

Ik Ben steeds barmhartig maar er zal na de Waarschuwing zo weinig tijd voor jullie zijn om berouw te tonen.

Veel wetenschappers en diegenen die behoren tot het leger van Satan zullen gebruikt worden om openlijk te ontkennen dat dit grote mirakel zal hebben plaatsgevonden. Bid voor hen opdat deze misleiding die lauwe zielen, die in de verleiding kunnen komen om Mij nog maar eens de rug toe te keren, niet weglokt.

Bereid jullie voor, kinderen! Denk eraan dat deze tussenkomst vanuit de Hemel de enige manier is waarop Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.

Als Ik Mijn barmhartigheid niet zou uitstorten over de hele wereld, zouden zeer weinig zielen Mijn Nieuw Paradijs op aarde kunnen binnengaan.

Ik houd van jullie allemaal en verwelkom jullie in de schoot van Mijn liefde en barmhartigheid.

Heb geen angst! Jullie ziel zal overspoeld worden met Mijn Heilige Geest. Voor de gelovigen: hierdoor zal jullie liefde voor Mij nog groter worden en daarna zullen jullie je aansluiten bij Mijn strijdmacht om diegenen, die meer tijd nodig hebben om zich tot Mij te wenden, te bekeren.

Jullie Redder en Koning van barmhartigheid
Jezus Christus

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie