Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Tegen de Joden wordt de grootste gruwel sinds de Holocaust beraamd

Ontvangen op woensdag 11 januari 2012
15.00 u
Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de wereldmacht, die niet tot het Licht behoort, geleverd worden en die probeert om een campagne tegen Mijn mensen op touw te zetten.

Ik heb het over de Christenen en Mijn uitverkoren volk, de Joden.

Er worden snode plannen beraamd om de beoefening van het Christendom uit te roeien op een slinkse maar vernuftige manier. Het zal beginnen met een wijziging in de grondwet van de landen, overal in de Westerse wereld.

Alles zal in het werk gesteld worden om grove beweringen tegen Mijn Christelijke Kerken in omloop te brengen. Mijn gewijde dienaren zullen zich langzaamaan terugtrekken en Mijn mensen achterlaten met weinig geestelijke ondersteuning. Al deze wetten zullen sluw de schijn van tolerantie hebben.

Jullie geloof, Mijn kinderen, zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren.

Het Christendom en elke poging om openlijk Mijn naam te verkondigen, zal gedwarsboomd worden. In de plaats daarvan zal een waardeloze geloofsleer opduiken en de mensen zullen verward zijn. Zij zullen denken dat deze geloofsleer een goede en eerlijke vervanging is voor de Waarheid terwijl het in feite een leugen zal zijn. Deze verdorven groepering is zo machtig dat zeer weinigen weten dat ze bestaat. Nochtans trekken zij overal aan de touwtjes. Mijn kinderen zijn als marionetten.

Mijn uitverkoren volk, de Joden, worden nog maar eens geconfronteerd met een verschrikkelijke vervolging. De plannen, om hen ten val te brengen, zijn gaande.

Degenen van wie ze geloven dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.

Zij zullen lijden onder veel ontberingen. Ik doe een beroep op de hele mensheid om voor Israël te bidden.

De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk beraamd.

Bid, bid dat deze groepering van de Antichrist belet wordt om deze slechte daden te plegen.

Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig opdat zij, tijdens de Waarschuwing, hun misdrijven zullen erkennen. Bid dat zij hun pantser laten vallen en smeken om Mijn barmhartigheid.

Als zij dat doen, kunnen de oorlogen en de onrust in Israël afgezwakt worden.

Veel profetieën zullen zich nu, voor jullie ogen, ontvouwen. Diegenen, die blind zijn voor Mijn beloftes, moet het Licht van Mijn barmhartigheid gegeven worden om weer te zien.

Laat jullie niet misleiden, kinderen! Wat aan de buitenkant goed lijkt, is niet altijd wat het lijkt. Vredesmachten – velen van hen onschuldige pionnen - worden voorgelogen.

Wees nooit bang want Mijn barmhartigheid zal een grote invloed hebben op deze sekte die gedurende eeuwen plannen gesmeed heeft tegen Mijn Kerk.

Zij kunnen en zullen niet winnen. Maar zij zullen een enorme terreur veroorzaken tenzij gebed hun goddeloze dominantie kan afzwakken.

Bid het nieuwe kruistochtgebed om de Antichrist en zijn groepering, waarover Ik spreek, te helpen tegenhouden.

Kruistochtgebed (18) ‘Help om de Antichrist tegen te houden’

O, lieve Jezus,
behoed de wereld voor de Antichrist.
Bescherm ons tegen de verdorven valstrikken van Satan.
Behoed de laatste restanten van Uw Kerk voor het kwaad.

Schenk al Uw Kerken de kracht en de genaden
die nodig zijn om ons te verweren tegen oorlogen en vervolging,
gepland door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.

Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van de hele mensheid

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 18:

‘Stop de Antichrist en zijn groepering’ 


Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie