Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen

Ontvangen op vrijdag 13 januari 2012
20.15 u
Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen.

Er zal opschudding en strijd zijn maar dit is nodig om de laatste verdorvenheid op aarde uit te roeien.

De hand van Mijn Vader zal snel neerkomen op diegenen die de barmhartigheid van Mijn Zoon negeren. Hij zal hun ongehoorzaamheid niet dulden zodra de Waarheid aan hen geopenbaard werd.

Er zal aan diegenen, die na de Waarschuwing Mijn Zoon de rug toekeren, een bepaalde tijd verleend worden om berouw te tonen voor hun zonden. Maar die tijd zal niet lang duren.

Bid voor deze zielen van wie de halsstarrigheid hun ondergang zal worden.

Mijn kind, de veranderingen zijn al aan de gang en er zal snel veel gebeuren.

Kijk naar de lucht, kinderen, voor de eerste tekenen van de barmhartigheid van Mijn Zoon.

Voor diegenen met een nederig en rouwmoedig hart: heb geen angst want dit is de tijd waarop jullie gewacht hebben!

De zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verwonderd en bedroefd zijn wanneer de Waarheid hen uiteindelijk getoond wordt.

Die gekwelde zielen, die trouw gezworen hebben aan de Boze, zullen overweldigd worden door verdriet terwijl anderen zich zullen verbergen voor de Waarheid omdat zij niet in staat zullen zijn het Licht te weerstaan.

Bid dat al deze zielen, door de gebeden van anderen, in de ogen van Mijn dierbare Zoon verlost kunnen en zullen worden.

De bekering zal de kastijding afwenden en de verdorven plannen, op gang gezet door de Antichrist om de mensheid te vernietigen, verzachten.

Bid dat de strijd tussen de Hemel en de Boze ertoe zal leiden dat alle kinderen van God gered kunnen worden en gespaard blijven van het vuur van de hel.

Jullie geliefde Moeder
Koningin van de rozen
Moeder van de Verlossing
 

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie