Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kruistocht van gebed (19) ‘Gebed voor de jongeren’

Ontvangen op vrijdag 13 januari 2012
8.00 u
H. Maagd Maria: ‘Gebed voor de jongeren die niet weten wat zij doen’

Mijn kind, vandaag ben Ik bedroefd omdat Ik veel lijd als Ik aan die arme zielen denk die tijdens de Waarschuwing zullen sterven.

Je moet om dringend gebed vragen voor deze zielen die Mijn Vader boos maken. Hun gedrag is een gruwel in Zijn ogen.

A.u.b., bid, bid, bid voor deze kinderen van het duister waarvan velen niet weten wat zij doen.

Hun verdorvenheid laat Mijn Zoon wenen en laat Zijn wonden etteren. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zielen in de armen van Mijn Zoon gesloten worden door Zijn Goddelijke Barmhartigheid. Vraag a.u.b. om dit kruistochtgebed (19) te bidden tot Mij, de Moeder van de Verlossing, om deze arme kinderen te redden.

Moeder van de Verlossing,
ik vraag U te bidden om barmhartigheid voor de jonge zielen
die in verschrikkelijke duisternis verkeren
zodat zij Uw geliefde Zoon herkennen
wanneer Hij komt om geheel de mensheid te redden.

Laat niet één ziel afhaken.
Laat niet één ziel Zijn grootse barmhartigheid afwijzen.
Ik bid, Moeder,
dat allen gered worden
en vraag U om deze zielen te bedekken met Uw heilige mantel
om hen de bescherming te bieden
die zij nodig hebben tegen de Bedrieger. Amen.

Mijn kind, alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge zielen in doodzonde die Hem het meeste pijn doen.

Bid dat het Licht van de barmhartigheid doordringt in de duisternis van hun geest en ziel. Bid dat zij het verschrikkelijke leven van verdorvenheid en ledigheid dat zij leiden, naast zich neer zullen leggen. Bid dat zij daartoe zullen komen en zullen smeken om barmhartigheid anders zullen zij nooit de genaden ontvangen die zij nodig hebben om het Nieuw Paradijs te betreden.

Wat een verlies zullen deze jongeren zijn voor de rest van jullie, die het geschenk van de Waarschuwing wel zullen aanvaarden en het Nieuw Tijdperk van het Paradijs op aarde zullen binnengaan. Het Hart van Mijn Zoon zal breken als zij niet gered kunnen worden.

Jullie geliefde Moeder
Maria, Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing
 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 19:

‘Gebed voor de jongeren’


Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie