Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld als de duistere zielen zich bekeren

Ontvangen op zondag 1 januari 2012
15.00 u
Mijn kind, de tijd is nabij maar Mijn kinderen moeten geduld tonen. Alles gaat gebeuren overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader.

Kinderen, jullie moeten beseffen dat de krachten van het kwaad in jullie wereld, jullie geloof in God de Vader bedreigen. Deze boze krachten zullen niet winnen want zij hebben geen macht over Mijn Hemelse Vader. Toch zullen zij hun medebroeders en –zusters kwellen door moord, oorlog en overheersing.

Bid dat deze duistere zielen spoedig het Licht van Mijn Zoon zien! Als zij het zien en zich bekeren tijdens de Waarschuwing dan zal er tijdelijk vrede zijn op aarde.

Mijn Zoon, Jezus Christus, op wie alle zielen zich moeten verlaten om redding, is ongeduldig om de mensheid Zijn grootse barmhartigheid te bezorgen.

Bid intens, Mijn kinderen, om de redding van deze duistere zielen die de Waarschuwing misschien niet overleven.

Deze arme zielen zullen niet enkel doodsbang worden zodra zij getuige zijn van hun zonden maar ook wanneer zij de duisternis zien waarin zij zich bevinden. Deze duisternis heeft hun ziel zozeer overschaduwd dat zij zich zwak en machteloos zullen voelen door het Licht van de barmhartigheid van Mijn Zoon.

Velen zullen te zwak zijn om de barmhartigheid, die Mijn Zoon hen zal bieden, vast te grijpen.

Bid voor deze zielen, Ik verzoek het jullie dringend! Mijn Zoon is vastbesloten om eerst deze zielen te redden. Hij heeft meer gebed nodig, kinderen. Jullie moeten smeken om barmhartigheid voor deze verduisterde zielen.

Mijn kind, vraag Mijn kinderen om dit kruistochtgebed (17) op te dragen aan Mij, Moeder van de Verlossing.

O Onbevlekt Hart van Maria,
Moeder van de Verlossing en Middelares van alle genaden,
U die zult deelnemen aan de redding van de mensheid
uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.

Moeder van de Verlossing,
bid dat alle zielen gered kunnen worden
en de liefde en barmhartigheid aanvaarden,
betoond door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus,
die nog eens komt om de mensheid te redden
en om ons de kans te geven op eeuwig Heil. Amen.

Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing
 

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 17:

‘Gebed voor duistere zielen tot de Moeder van de Verlossing’ 

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie