Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Er is slechts één Waarheid. Eén Licht. Al het andere is een leugen.

Ontvangen op zondag 1 januari 2012
17.30 u
Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze missie ook is, Ik niet zal nalaten om je te leiden.

Mijn stem bemoedigt je te allen tijde. Mijn geest ontroert je hart zodanig dat je er machteloos tegen bent. Mijn liefde is zo omhullend dat je niet in staat bent om Mij de rug toe te keren of Mij te verloochenen. Toch ondervind je dat je onderweg struikelt.

Wanneer je probeert om Mijn Woord te analyseren, zal je bemerken dat je niet in staat bent om dit succesvol te doen. Geen enkele hoeveelheid analyses kan de waarheid, van wat Ik zeg, veranderen.

Niemand – ook jij niet, Mijn dochter – heeft het gezag om de betekenis van Mijn heilig Woord te verdraaien opdat het meer aanvaardbaar wordt in jullie ogen.

Dit geldt zowel voor Mijn Woord opgenomen in de heilige Bijbel als voor Mijn Woord vervat in deze boodschappen.

Vertrouw meer op Mij, Mijn dochter! Vraag Mijn kinderen en al Mijn geliefde volgelingen om volkomen op Mij te vertrouwen.

Ik zal de mensheid nooit in de steek laten. Ik zal de smeekbeden van Mijn gekoesterde kinderen nooit de rug toekeren. Ik zal altijd gehoor geven aan de arme zielen die om Mijn barmhartigheid smeken.

Wat Ik nooit zal doen, Mijn dochter, is Mijn kinderen toespreken om Mij te schikken naar hun behoeften en om hen te geven wat zij willen horen.

De Waarheid moet gezegd worden. Mijn heilig Woord mag nooit afgezwakt worden of de Waarheid mag nooit vervalst worden.

Mijn heilig Woord mag nooit veranderd, aangepast of verdraaid worden zodat het een leugen wordt.

Weet dat de tijd van Mijn gerechtigheid nabij is. Besef dat Mijn barmhartigheid groot is maar dat de verdorvenheid, die Ik in jullie wereld zie, Mij doet walgen.

Deze verdorvenheid wordt zelfs gerechtvaardigd door diegenen die Mijn Woord belijden en die beweren Mij te kennen.

Ze hebben Mijn onderrichtingen al eeuwenlang verdraaid om tegemoet te komen aan hun hebzucht, wellust, hoogmoed en gulzigheid.

Hoe breekt Mijn Hart als Ik de ontaarde daden voor Mijn aangezicht zie voorbijtrekken en als Ik er getuige van ben hoe Mijn kinderen misleid worden om te geloven dat deze daden aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.

Word wakker voor de Waarheid! Mijn grootse barmhartigheid is tijdens de Waarschuwing voor elke ziel beschikbaar.

Maar pas op! Die Christenen die menen dat de verdraaide waarheid van Mijn Leer in Mijn ogen aanvaardbaar zal zijn, zullen geschokt zijn tijdens de Waarschuwing. Zij zullen zich verzetten tegen de Waarheid zodra Ik bekend maak hoe hun zonden Mij ten zeerste beledigen.

Ik spoor deze mensen aan om te aanvaarden dat Ik de Waarheid en het Licht ben. Er is slechts één Waarheid. Eén Licht. Al het andere is een leugen.

Onderzoek eerlijk jullie geweten, kinderen, voordat de Waarschuwing plaatsvindt. Leer de Waarheid te herkennen voordat jullie voor Mijn aangezicht verschijnen. Want dan en pas dan zal jullie lijden minder zijn.

Jullie Leraar en Verlosser
Redder van de hele mensheid
Jezus Christus
 

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie