Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Eerste boodschap ontvangen van onze Redder Jezus Christus

Ontvangen op dinsdag 9 november 2010
3.00 u
Ziedaar, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de gerechtigheid allen, die Mij verwerpen, zal overvallen. Mijn barmhartigheid kent geen grenzen voor al degenen die zich laten leiden door de waarheid van Mijn lijden op het kruis.

Vreugde aan diegenen van Mijn volgelingen die de bekoringen afwijzen waarmee ze elke dag geconfronteerd worden. Anderen die Mijn onderrichtingen de rug toekeerden, zijn blind voor de beloften door Mij gedaan toen Ik voor hun zonden stierf op het kruis.

Ik heb enorme pijn en voel Me troosteloos door de verlatenheid die Ik ondervind door Mijn geliefde zondaars waarvoor Ik Mijn aardse leven gegeven heb.

De aarde is op dit moment in duisternis. Zij, Mijn volgelingen, lijden veel met Mij als zij een wereld zien van zondaars die zich niet alleen tegen God, Mijn Eeuwige Vader, hebben gekeerd maar ook tegen Mij die een groot offer onderging om hen te redden van het Rijk van de eeuwige verdoemenis.

Ik Ben verontrust en ween bittere tranen van teleurstelling en verdriet door de manier waarop Ik voor de tweede maal word afgewezen. Ik spoor Mijn volgelingen aan om zich te verzamelen op dit moment van leed in de wereld. Zij moeten hun onverschilligheid terzijde schuiven om te bidden en zich te verenigen met Mij om diegenen te helpen van wie de zielen gestolen werden door de Boze.

Er is nog tijd voor de zondaars om tot inkeer te komen. Er bestaat geen gemakkelijke weg. Het moet vanuit het hart komen.

Gelovigen, wees niet bang jullie stemmen te verheffen in een eenstemmige samenklank om de liefde die Ik voor allen heb, bekend te maken.

Christenen, Moslims, Hindoes, Joden en al deze door de feilbare geest van de mensheid afgeleide geloofsovertuigingen – Ik roep jullie allen een laatste keer op om jullie ogen te openen voor het ware Woord van God. De God die jullie het Woord gezonden heeft door de profeten. De Waarheid werd geschreven en gedocumenteerd in het heilig Woord van de Schriften welke niemand mag bijsturen, wijzigen of proberen te verdraaien naar zijn eigen interpretatie. Er is maar één God. Dus leg jullie wapens neer, open jullie ogen en volg Mij naar het eeuwig leven!

Ik houd zoveel van jullie allemaal dat Ik Mijn leven gegeven heb voor jullie. Zijn jullie dit vergeten? Door Mijn Goddelijke Barmhartigheid smeek Ik ieder van jullie een laatste maal om naar Mij terug te keren. Door Mijn barmhartigheid kom Ik terug naar de aarde om te proberen jullie te helpen in jullie hart te kijken en de Waarheid te zoeken. Laat niet toe dat de Bedrieger jullie te gronde richt! Zoek de Waarheid! Liefde - zuivere liefde – is de weg naar Mijn Vaders Koninkrijk.

Denk alsjeblieft aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid! Ik houd van iedereen van jullie! Bid nu om vergiffenis! Steek jullie handen uit en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik kom terug naar de aarde zoals voorzegd. Die tijd komt er zo snel aan dat velen niet voorbereid zullen zijn. Zo velen zullen geschokt en overrompeld zijn zodat zij niet zullen geloven dat het plaatsvindt. Er is nu niet veel tijd meer voor Mijn profeten om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op deze grote gebeurtenis.

Gelovigen, Ik roep jullie allen op om acht te slaan op Mijn waarschuwing. Verspreid de Waarheid! Zet mensen aan te vragen om Mijn barmhartigheid! Ik zal Me tot en met hun allerlaatste ademtocht inspannen om elke ziel die berouw heeft te redden.

Ik kan niet, en zal niet, ingrijpen tegen hun vrije wil in. Ik smeek jullie om te luisteren en acht te slaan op Mijn Woord. Ik houd van jullie allemaal. Ik vraag jullie te bidden om bekering vóór de eindtijd die bijna bij ons is. Ik heb niet de wens om Mijn volgelingen bang te maken maar Ik smeek ieder van jullie om nu zielen te redden. Jullie moeten iedereen herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om hun geest te verwijderen van wereldse bezigheden. Zoek in de plaats daarvan de deugden op van eenvoudige nederigheid, ontdaan van egoïsme en afgoderij.

Het eenvoudige volk zal de weg moeten voorgaan door de waarheid over Mijn Tweede Komst te verspreiden.

Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het atheïsme en de heftigheid van de satanische cultus in de trieste en ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de echte gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen.

Bid nu voor de redding van de mensheid omdat de wereld nu staat voor de Grote Verdrukking zoals aangekondigd in de Heilige Schrift. Het zal afhangen van de eigen vrije wil van de mensheid of ze al dan niet erop voorbereid zijn te verzoeken om de verlossing van hun zonden. Ze moeten nooit bang zijn. Mijn liefde is altijd goedertieren.

Jullie Redder
Jezus Christus

Boodschap: De zoektocht naar rijkdom

dinsdag 30 november 2010

Mijn geliefde dochter, concentreer je en luister naar wat Ik te zeggen heb. Je bevindt je nu in de overgangsweeën vanaf het moment dat je de eerste boodschap ontving tot de huidige boodschappen. 

Boodschap: De vervolging van de waarachtige zieners

maandag 29 november 2010

Mijn dochter, schrijf dit om de wereld te waarschuwen voor de vervolging welke Mijn uitverkoren zielen wordt aangedaan die in de wereld gezonden zijn om de waarheid mee te delen teneinde zielen te redden voorafgaand aan Mijn Tweede Komst.

Boodschap: Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen

vrijdag 26 november 2010

Mijn geliefde dochter, er zal je spoedig hulp van een geestelijke leidsman gezonden worden. Denk er echter aan dat veel van Mijn volgelingen door Mij geroepen worden maar niet iedereen aanvaardt het. 

Boodschap: Het Boek der Openbaringen

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag de dag wordt Mijn Hart gebroken door de onrust en de diepe ellende in de wereld. 

Boodschap: Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren

vrijdag 26 november 2010

Mijn zeer geliefde dochter, de Heilige Drie-eenheid verenigt zich met jou om de goddelijke waarheid als een dringende aangelegenheid naar iedere ziel in de wereld te brengen.

Boodschap: De trap naar geestelijke volmaaktheid

woensdag 24 november 2010

Schrijf dit, Mijn geliefde dochter. Geloof heeft de eigenschap om Mijn meest toegewijde volgelingen te verlaten wanneer zij dit het minst verwachten. 

Boodschap: Waarschuwing voor een nucleaire oorlog

dinsdag 23 november 2010

Mijn dochter, je lijdt door het werk dat je namens Mij verricht. De duisternis die je voelt, komt van de Bedrieger die elk uur toeslaat door middel van anderen, mensen die je kent, en door zijn duisterheid om jou aan te vallen. 

Boodschap: De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid

maandag 22 november 2010

Mijn geliefde dochter, Ik ben zo tevreden met de manier waarop jij Mijn woorden opvolgt in volkomen geloof en gehoorzaamheid. Mijn liefde voor jou is intens. 

Boodschap: Bekering

zondag 21 november 2010

Mijn dochter, vandaag breng Ik een boodschap van hoop en vrede voor al Mijn kinderen die misschien het gevoel hebben dat deze boodschappen gestalte gegeven hebben aan angst. 

Boodschap: Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade

zondag 21 november 2010

Tot al Mijn Kerken over heel de wereld: hoor Mijn oproep! Al jullie kinderen en volgelingen behoren Mij toe. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie