Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal zich spoedig aan de wereld vertonen

Ontvangen op donderdag 19 januari 2012
20.30 u
Mijn zeer geliefde dochter, verhef je nu met kracht om Mijn allerheiligste Woord verder te verkondigen.

Aan diegenen die luisteren en geloven in Mijn allerheiligste Woord: grote genaden kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn kruistochtgebeden.

Het vagevuur op aarde, dat spoedig zal worden ervaren door de zielen die na de Waarschuwing oprecht berouw tonen over hun zonden, zal zwaar zijn.

Deze boetedoening is belangrijk, kinderen.

Vecht er niet tegen! Aanvaard het!

Diegenen die in Mij geloven, moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen nadat Mijn grootse barmhartigheid aan de wereld getoond wordt en jullie stemmen zullen vanuit de woestijn weerklinken.

Door jullie sterkte en vechtlust zal Mijn Kerk in staat zijn om de vervolging door te komen.

Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn zijde lopen.

Jullie nederige gehoorzaamheid is onontbeerlijk opdat jullie de genaden gegeven worden om sterk te blijven, om jullie zenuwen in bedwang te houden en om in Mijn strijdmacht te vechten tegen de Antichrist.

Hij, Mijn kinderen, staat achter de coulissen maar zal zich spoedig aan de wereld vertonen.

Hij kent geen schaamte en zal zich beroemen op zijn humanitaire inspanningen. Velen zullen vallen voor zijn charmes terwijl hij een beroep zal doen op hun goedhartigheid.

Hier is het kruistochtgebed (20) om te helpen beletten dat de Antichrist Mijn kinderen vernietigt.

O, God de Vader,
in de naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan
om de Antichrist te verhinderen
de zielen van Uw kinderen in de val te lokken.

Ik smeek U, Almachtige Vader,
om hem te beletten Uw kinderen terreur op te leggen.

Ik smeek U om hem te beletten Uw schepping te bezoedelen
en ik vraag U om U te ontfermen over deze arme zielen
die tegenover hem machteloos zullen staan.

Aanhoor mijn gebed, lieve Vader,
en behoed al Uw kinderen voor dit verschrikkelijk kwaad. Amen.

Jullie geliefde Jezus Christus

Bekijk ook zeker...

Kruistochtgebed 20:

‘Belet dat de Antichrist de wereld vernietigt’

Boodschap: Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie

dinsdag 31 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheug Ik Mij over de liefde die Mij betoond wordt door Mijn dierbare volgelingen van wie de liefde zo nauw verweven is met Mijn Heilig Hart.

Boodschap: De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing

maandag 30 januari 2012

Mijn kind, hoewel Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te bedekken met Zijn stralen van barmhartigheid, moet Ik jullie met een bezwaard hart zeggen dat veel mensen zullen sterven tijdens de Waarschuwing.

Boodschap: Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina

zondag 29 januari 2012

Ik, jullie Jezus, wens de wereld mee te delen dat Mijn goddelijke barmhartigheid verwezenlijkt gaat worden zoals dit geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de Heilige Faustina.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus!

zaterdag 28 januari 2012

Mijn kind, de macht van Satan wordt met de dag zwakker terwijl de Heilige Geest Zijn vleugels blijft uitspreiden over al Gods kinderen.

Boodschap: Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde

vrijdag 27 januari 2012

Ik ben jouw geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

Boodschap: Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen

donderdag 26 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de volledige waarheid, over de mysteries van het Goddelijk Rijk, aan de wereld geopenbaard wordt.

Boodschap: H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd

woensdag 25 januari 2012

Mijn kind, er gebeurt momenteel veel in de wereld aangezien het leger van Satan overal chaos blijft verspreiden.

Boodschap: Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd

dinsdag 24 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, je Jezus, die vandaag naar jou komt om je het goede nieuws voor de wereld te geven.

Boodschap: Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten

maandag 23 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

Boodschap: De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.

zaterdag 21 januari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie