Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Zodra verwarring de Kerk binnendringt, brengt dat onenigheid teweeg. Weet dat dit niet van God komt!

Ontvangen op dinsdag 4 november 2014

16.33 u

Mijn zeer geliefde dochter, het Boek der Openbaring heeft zich geopend en elke laag wordt aan de wereld geopenbaard. Elke Kerk op aarde, die God eert, worstelt inwendig om haar geloof in God te behouden. Elke Kerk werd aangevallen en werd van binnenuit te schande gemaakt door diegenen die vreselijke zonden bedrijven en die bovendien hun handelwijze vergoelijken door te verklaren dat deze de Wil van God zijn. Niet één Kerk, die voor de Wil van God opkomt, werd ongemoeid gelaten waarbij de goddeloosheid greep gekregen heeft en waarbij de Waarheid vervangen zal worden door elk mogelijk excuus om God in al Zijn glorie te ontkennen.

Zodra verwarring de Kerk binnendringt, brengt dat onenigheid teweeg. Weet dat dit niet van God komt! Zodra uiteenlopende interpretaties van de Waarheid geïntroduceerd worden, is het pad dat naar Mijn hemelse Vader voert, bezaaid met onkruid dat zich snel vermenigvuldigt. Wanneer dat gebeurt, ontstaat er een modderige weg die zijn weerga niet kent. Het pad naar Mijn hemels Koninkrijk werd aan de mens bekendgemaakt. Eenmaal jullie dit met vertrouwen in jullie hart bewandelen, is het een eenvoudig pad en is het vrij van elke belemmering. Mijn vijanden zullen steevast proberen om jullie de weg te versperren en als jullie naar hun beschimpingen luisteren, jullie met hun leugens bezighouden en toelaten dat twijfels jullie oordeel vertroebelen, dan zullen jullie merken dat deze tocht een moeizame tocht wordt.

Het Woord van God nu blijft zoals het altijd was, en de Tien Geboden zijn duidelijk – deze zullen nooit veranderen. De weg naar God bestaat erin vast te houden aan wat Hij onderwees. God sluit geen compromissen, noch duldt Hij enige poging van de mens om de Waarheid te veranderen. Als jullie in God geloven, zullen jullie Zijn Geboden opvolgen, het Woord aannemen zoals het vervat ligt in de Heilige Bijbel en op het ene ware pad naar Zijn Koninkrijk blijven. Zalig de mens die rechtschapen is, want hij zal door zijn onderdanigheid aan God de sleutels tot het Paradijs ontvangen.

Iemand die jullie probeert te overhalen om iets anders dan de Waarheid aan te nemen, valt niet te vertrouwen. Vertrouw enkel op God en kom nooit in de verleiding om van Zijn Woord af te wijken, want als jullie voor die druk bezwijken, zullen jullie voor Mij verloren raken.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie