Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

Ontvangen op zaterdag 29 november 2014

14.25 u

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken. Mijn macht raast door dergelijke zielen die in Mijn Heilige Wil zijn, en het is door hen dat Ik Mijn plan voor de redding van de mensheid kan verwezenlijken.

Wanneer diegenen die door Mij geroepen werden om Mijn heilig Woord te verkondigen, afgeleid worden van heilige werken door de zonde van hoogmoed, trachten zij Mijn Woord te definiƫren met een overdreven achting voor hun eigen menselijk verstandelijk vermogen. Zij vergeten dat er reeds vastgelegd werd hoe Mij te volgen, en dat het Mijn heilig Woord is waarnaar geluisterd moet worden en niet het geluid van hun eigen stem. Het is door de zonde van wellust dat zij Mijn Woord terzijde zullen leggen, in hun ambitieuze streven om Mij in de schaduw te stellen en verheerlijking op te zoeken. Het is door de zonde van traagheid, uit gemakzucht, dat zij zich schuldig zullen maken aan het ultieme verraad, wanneer zij door een gebrek aan geloof en moed er niet in slagen Mij trouw te blijven.

En dus zal het in de laatste aanloop naar Mijn Tweede Komst zijn dat diegenen die achtenswaardiger en bekwamer menen te zijn, maar vol hoogmoed zitten, met een bittere berisping geconfronteerd zullen worden en zij ten val zullen komen. De zwakken, de nederigen en de geringen – die door de volgelingen in Mijn Kerk als van weinig belang beschouwd worden, maar die zich aan de Waarheid zullen vastklampen – die zullen op de Grote Dag door Mij omhuld worden. Ik zal hen roepen en hen naar Mij toe wenken terwijl Ik hen in Mijn Koninkrijk bijeenbreng. Zij zullen tranen van vreugde huilen.

Daarna zal Ik diegenen verzamelen die Mij niet kennen, maar die door Mijn Licht opgewekt zullen worden – goede zielen, met een hart van goud – en Ik zal zeggen: “Kom hierheen, in Mijn toevluchtsoord!” En vervolgens zullen de zondaars bijeengeroepen worden, die vreselijke gruweldaden begingen maar die Mij om Mijn barmhartigheid vroegen, en Ik zal zeggen: “Kom, Ik vergeef jullie want jullie verzochten om verzoening!”

En dan zullen die verraders van Mij komen, die Mij ooit kenden maar die Mij de rug toekeerden, maar zij zullen niet in staat zijn Mij in de ogen te kijken. Noch zullen zij om Mijn barmhartigheid verzoeken, en tot hen zal Ik zeggen: “Weg van Mij, jullie zijn niet geschikt om Mijn Koninkrijk binnen te gaan!"

Diegenen ten slotte, die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen want zij zullen in de vuuroven geworpen worden, samen met diegenen die Mij de zielen kostten van diegenen in Mijn Kerk op aarde, die hen blindelings volgden in de nachtelijke duisternis.

Daarna zal het allemaal voorbij zijn en zal er in een fractie van een seconde een nieuw begin komen – een nieuwe wereld op aarde zoals het hoorde te zijn. Een wereld zonder einde.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie