Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

Ontvangen op zondag 30 november 2014

17.20 u

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. Het gebed is een daad van verering en wanneer jullie Gods engelen aanroepen, binnen Zijn hemelse Hiërarchie, moet dat altijd met de intentie zijn om aan hen te vragen voor jullie te bidden. Als jullie met de hemelse Hiërarchie van engelen trachten te communiceren, dan mag dat enkel zijn om hen om bijstand en begeleiding te vragen zodat jullie Gods Allerheiligste Wil kunnen doen.

Tot diegenen van jullie, die geloven dat jullie van Gods engelen krachten zullen ontvangen: dan vergissen jullie je! De macht aan engelen gegeven, kan alleen maar van God komen en jullie mogen hen nooit gebruiken als vervanging voor het bidden tot Hem. Zoveel zielen trachten tegenwoordig met engelen te communiceren uit eigenbelang en om krachten te bekomen die niets met God te maken hebben. Een obsessie voor engelen kan leiden tot een vreselijk onbehagen omdat het de geest van het kwaad kan aantrekken als jullie niet voorzichtig zijn.

Bij het aanroepen van Gods engelen om jullie te helpen, moeten jullie je altijd eerst zegenen met wijwater om hen dan in de naam van Jezus om bijstand te vragen. Als jullie dit niet doen en bij het aanroepen van engelen om hun hulp gebruik maken van enig voorwerp dat geen verband houdt met het Christendom, dan zou dit de geest van het kwaad in jullie leven kunnen uitnodigen. Eenmaal dat het geval is, zullen jullie het vrijwel onmogelijk vinden om deze weer weg te werken.

Volledig in beslag genomen zijn door het communiceren met engelen kan leiden tot het zich bezighouden met het occulte. Eenmaal dat het geval is, zullen jullie die engelen aantrekken die door Mijn Hemelse Vader uit de Hemel verdreven werden. Zij dolen nu met honderdduizenden rond op aarde, op zoek naar een verblijf. Zielen die zich openstellen voor hun invloed kunnen snel verstrikt raken in een geestelijke wereld die niet van God is. Zodra jullie de onderwereld in de armen sluiten, zullen jullie geen rust meer kennen. Deze gevallen engelen zullen jullie in een web van bedrog lokken. Jullie zullen allereerst een gevoel van hoop ervaren, en vervolgens de overtuiging dat jullie met de hulp van dergelijke engelen elk aspect van jullie leven kunnen controleren. Uiteindelijk zullen jullie ten onrechte menen dat jullie je eigen lot beheersen. Elk mogelijk waanidee van vrede zal jullie geest vervullen, maar al snel daarna zullen jullie je vreselijk ellendig voelen.

Jullie bezighouden met dergelijke geesten, die jullie voor engelen van God houden maar die niet in Zijn Koninkrijk thuishoren, zal jullie ertoe brengen jullie in te laten met het occulte, wat jullie blind zal maken voor de Waarheid en jullie ziel zal verderven.

God verleent Zijn engelen geen toestemming om jullie gaven te schenken omdat die alleen van Hem kunnen komen. Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden, maar nooit om jullie wereldse goederen of spirituele krachten te verlenen. Wanneer jullie engelen verafgoden en deze dingen opzoeken, maken jullie je schuldig aan het overtreden van het Eerste Gebod van God.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie