Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

Ontvangen op woensdag 26 november 2014

23.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Als ze Mijn Aangezicht zouden kunnen zien, zouden ze weten hoe diep Mijn liefde, Mijn bezorgdheid, Mijn frustratie, Mijn boosheid, Mijn mededogen, Mijn verdriet voor allen is. Het is door Mijn liefde voor jullie allen dat Ik deze dingen voel en het is vanwege Mijn Goddelijkheid, en het geheim van Mijn Vaders Verbond, dat er grenzen zijn aan de informatie die de mens krijgt over het bestaan van God. De volle waarheid over Mijn komend Koninkrijk zal slechts aan diegenen bekend gemaakt worden, die het binnengaan. Wees er tot die tijd zeker van dat Mijn heerlijkheid zich in elk van jullie zal openbaren zodra de dood geen vat meer op jullie heeft.

Jullie moeten van ganser harte op deze boodschappen vertrouwen en weten dat deze de Bron van alle Leven bevatten. Mijn aanwezigheid onder jullie, Mijn geliefde volgelingen, wordt sterker en hoe sterker deze wordt, hoe meer haat er Mij en al diegenen die aan Mijn oproep gehoor geven, naar het hoofd geslingerd zal worden bij de redding van de zielen. Demonen uit elke categorie en hiërarchie van Satan hebben de ziel van veel goede mensen, die van Mij houden, aangetast. Deze arme zielen werden ertoe misleid Mijn laatste plan, om Mijn rest voor te bereiden, te verwerpen. In plaats daarvan wordt er op hen ingewerkt om gewillige deelnemers aan Satans leger te worden. In veel gevallen zal Satans leger niet tegen Mij gekant lijken te zijn. Neen, Satan is veel te sluw om zijn aanwezigheid te onthullen en dus zal elke tactiek van zijn oorlogsvoering tegen deze missie zorgvuldig opgebouwd zijn, maar jullie zullen zijn trekken kunnen herkennen. Hoogmoed, arrogantie, subtiele verzoeken die oproepen tot gerechtigheid – die de woorden van ketterij en godslastering camoufleren – zullen aan de mensheid voorgehouden worden als zorgzame uitlatingen en publieke oproepen voor de toekenning van de mensenrechten. Als Mijn Kerk uiteen begint te vallen, zullen de meeste van Mijn toegewijde volgelingen dat toeschrijven aan de veranderende tijden: een nieuw tijdperk daar de wereld - ondanks de religieuze geschillen - meer verenigd raakt, en een nieuw begin.

Het nieuw tijdperk van de Kerk zal gezien worden als een wereldwijde evangelisatie zoals er nog nooit één meegemaakt werd in Mijn Kerk sinds de dag dat Mijn apostelen hun missie begonnen. Dit zal allereerst door de seculiere wereld verwelkomd worden. Zodra de seculiere wereld dit plan aanneemt, zullen de leiders in Mijn Kerk gedwongen worden om dit nieuw tijdperk, waarin de Kerk en de seculiere wereld solidair worden, toe te juichen. De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken.

De Mijnen zullen nooit opgeven en er zullen hun op veel manieren grote gunsten verleend worden. Angst zal hen niet tegenhouden in hun strijd tegen Satans leger. Hun stemmen zullen luid weerklinken aangezien de Heilige Geest hen zal sterken op manieren die velen zal verbazen. Zij zullen de Waarheid koste wat kost handhaven en de hemelse Hiërarchie, al de engelen en heiligen, zullen samen met hen oprukken. Zij zullen elke mogelijke belediging over zich heen krijgen, elk mogelijk obstakel zal op hun weg geplaatst en elke mogelijke vloek naar hen gespuwd worden. Maar niets zal hen tegenhouden en Ik, Jezus Christus, zal hun hart vervullen met moed, vastberadenheid en de wil om al diegenen te weerstaan die Mij zullen verraden en die hen zullen vervolgen voor het spreken van de Waarheid.

Jullie mogen nooit bang zijn om het heilig Woord van God telkens opnieuw te herhalen, want miljoenen zullen de leugens, die weldra de plaats van Mijn Leer zullen innemen, niet herkennen.

Ik zal veel moedige mannen en vrouwen uit alle hoeken van de wereld doen opstaan om het ware Woord van God te verkondigen zoals het in de allerheiligste Bijbel vastgelegd is. Als zij de Waarheid bekrachtigen, zullen zij bestreden worden door leugenaars die een verwrongen logica zullen gebruiken om hen tegen te spreken. Mijn vijanden zullen in groten getale aan de oppervlakte komen en zullen gewapend met theologische argumenten, die het Woord van God in de aanloop naar Mijn Tweede Komst zullen ondermijnen, komen aanzetten. Zij zullen aangevoerd worden door veel misleide gewijde dienaren van Mij, die door Mijn tegenstander bedrogen zullen worden.

De stemmen van Mijn vijanden zullen luid weerklinken tot ze hees zijn, obsceniteiten schreeuwend, en dat met een haat, die uit elke porie van hun lichaam stroomt, voor diegenen die Mijn restleger leiden. Ze zullen hun vervolging van alle Christenen nooit opgeven tot de dag dat Ik kom om te oordelen. En dan zal alles stil worden – niet één geluid zullen zij uitbrengen, want pas dan zullen zij de vreselijke waarheid beseffen en hoe zij Mij verraadden.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie