Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

Ontvangen op dinsdag 18 november 2014

12.18 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid. Jullie kunnen veel stemmen uit de mond van valse profeten en zieners horen, maar geen enkele zal door jullie ziel snijden als de vlam van de Heilige Geest.

Jullie moeten op jullie hoede zijn voor de stemmen van het bedrieglijk spiritualisme, dat niet van God komt, maar wat in de verschillende delen van de wereld voelbaar zal zijn. De invloed van de boze geesten zal te zien zijn in de terreuroorlogen waarbij lieflijke stemmen, die misplaatste ideologieƫn promoten, de verdorven gruweldaden die zij in de naam van God verrichten, zullen proberen te rechtvaardigen.

Weldra zullen er in Huizen, die Mij eren, stemmen opgaan die het heidendom zullen promoten, en ze zullen Mijn altaren ontwijden. De stemmen, die van de geest van het kwaad komen, zullen gezien worden als boeiende interpretaties van de ambities van mensen die naar voldoening streven in hun leven. Ze zullen het uitschreeuwen, valse goden prijzen, de ziel van de kwetsbaren verderven en tegen Mij lasteren. Dit zijn de zielen die Mij het meest vertoornen omdat zij zeer overtuigend zijn en grote verwarring veroorzaken. Zij zullen als magneten zijn aangezien zij veel Christenen van Mij wegtrekken.

Mijn vijanden zullen Mijn volk blind maken voor de Waarheid, en weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden. Ik zal als een armoedzaaier buiten in de goot gegooid worden en de deuren van Mijn Kerk zullen voor Mijn neus dichtgeslagen worden. En wanneer Ik op de deur klop, zal deze van binnenuit vergrendeld worden door diegenen die beweren van Mij te komen.

Ik heb jullie gewaarschuwd voor die dagen en deze zullen spoedig daar zijn. Nogmaals zeg Ik jullie: Mijn Woord is hoogheilig. Dit zijn de laatste boodschappen vanuit de Hemel en deze worden aan een wereld gegeven die onverschillig, feitelijk ondankbaar, zijn tegenover Mij.

Ontwaak en zie de Waarheid onder ogen! Er is maar één Meester. Jullie kunnen Mij niet trouw blijven als jullie meer dan één Meester dienen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie