Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

Ontvangen op donderdag 27 november 2014

8.40 u

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

De valse kerk van duisternis zal opgebouwd worden om na het grote inferno de oude te vervangen. Alles wat in de Kerk van Mijn Zoon aanwezig was, zal vervangen worden door alles wat nieuw is. Maar één ding zal nooit veranderen. De grondvesten waarop Mijn Kerk gebouwd werd, zullen niet verschuiven daar deze vast in de grond geworteld zitten. Geen mens kan, noch zal, deze verschuiven omdat God dit niet zal toestaan.

De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Deze zal geen enkele vrucht voortbrengen aangezien ze op een rotte ondergrond gebouwd zal zijn. Uit de mond van diegenen die vanaf de kansels zullen prediken, zal elke vorm van ketterij voortkomen. Het zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat verkondigd zal worden door de stemmen die de grootsheid ervan zullen roemen, zal ook maar enige steek houden.

Dat zal de tijd zijn waarin veel Christenen - te bang, te moe en met een gebrek aan enig echt geloof - binnen haar muren in aanbidding verzonken zullen zijn. Het zal niet Mijn Zoon zijn die ze zullen aanbidden, maar de Antichrist, want het zal hij zijn die op de troon zal zitten die ze binnen haar muren zullen neerzetten.

De Antichrist zal de scepter zwaaien vlakbij de plaats waar Mijn Zoon Zijn Kerk stichtte en veel mensen zullen geloven dat deze van Hem is, maar dat zal de grootste dwaling zijn. Ieder die bezwaar maakt tegen deze kerk, of die er iets op aan te merken heeft, zal belachelijk gemaakt en van ketterij beschuldigd worden door die verraders van Mijn Zoon, die zelf de grootste ketters zullen zijn die ooit de Kerk van God binnengedrongen zullen zijn sinds de dag van haar oprichting.

Bid, bid, bid dat er een sterke strijdmacht van priesters van Mijn Zoon zal overblijven, die nooit zullen zwichten voor de druk die in het verschiet ligt!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie