Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

Ontvangen op vrijdag 21 november 2014

16.15 u

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik roep tot al de gewijde dienaren van Mijn Zoon, die Hem in deze tijden van grote beproevingen in de Kerk dienen. Jullie vormen de voorhoede van Zijn allerheiligste Sacramenten en werden door Mijn Zoon geroepen om Hem te dienen bij de redding van alle zielen, en daardoor hebben jullie een grote verantwoordelijkheid tegenover Hem. Jullie werkzaamheid moet er altijd in bestaan Mijn Zoon en Zijn Lichaam – de Kerk – te dienen en ervoor te zorgen dat Zijn allerheiligste Woord te allen tijde nageleefd wordt.

Er zullen tijden van grote pijn en vervolging aankomen, en daarop moeten jullie je nu voorbereiden. In de toekomst zal jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld worden en zullen jullie gedwongen worden om ermee akkoord te gaan een nieuwe belofte af te leggen, waarin er jullie gevraagd zal worden trouw te betonen aan een nieuwe leer die niet van Mijn Zoon zal zijn.

Diegenen onder jullie die de valse leer zullen herkennen wanneer deze aan jullie voorgelegd wordt, mogen daar niet voor zwichten. Wanneer jullie opgedragen wordt om de allerheiligste Sacramenten aan te passen en hervormen, moeten jullie uitwijken. De Kerk van Mijn Zoon gaat onverdraaglijk beproefd worden. Diegenen van jullie die de Waarheid mogelijk terzijde leggen ten gunste van een nieuwe hervormde leer – waarvan ze zullen zeggen dat die noodzakelijk is om aan de behoeften van de mensen tegemoet te komen – weet dat dit een groot verraad van het Woord van God zal zijn.

Door de heilige Geloften die jullie aflegden om Mijn Zoon te dienen, hebben jullie tegenover Gods kinderen de plicht om hen te voeden met het Lichaam en het Bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus. Er zal echter een tijd komen dat jullie gedwongen zullen worden om het Heilig Misoffer te wijzigen. Onder jullie zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen weten dat er een groot onrecht gepleegd wordt en dus moeten jullie je afwenden.

Jullie moeten de ziel van diegenen die zich op jullie verlaten om hen te voeden met de Allerheiligste Eucharistie, blijven voeden. Als jullie trouw blijven aan Mijn Zoon en Gods kinderen blijven dienen zoals het jullie plicht is, dan zullen jullie Hem met grote waardigheid dienen. Ik vraag dat jullie Mijn allerheiligste Rozenkrans dagelijks bidden om jullie de kracht te geven die jullie nodig zullen hebben en om bescherming tegen Satan, omdat de komende tijden - die bijna daar zijn - ondraaglijk zullen worden. Door het Gebedszegel van de Levende God te allen tijde dicht bij jullie te houden, zullen jullie extra bescherming tegen de Boze krijgen.

Onder jullie zullen er veel priesters zijn die de moed niet zullen vinden om het Woord van God te handhaven, maar jullie mogen nooit bang zijn om Mijn Zoon trouw te betonen. Als jullie Mijn Zoon verraden, zullen jullie onschuldige zielen met jullie meesleuren, die zullen merken dat ze onwetend in dwaling en in een vreselijke duisternis gevoerd zijn.

Satan is al enige tijd tot in de Kerk van Mijn Zoon doorgedrongen, maar telkens wanneer de chaos en verwarring die hij teweegbracht ondraaglijk werd, werd dat getemperd door het geloof van de geliefde gewijde dienaren van Mijn Zoon. Nu het geloof van veel priesters verzwakt werd, en in sommige gevallen volledig vernietigd, hebben de poorten van de hel zich geopend en ligt er groot gevaar in het verschiet.

Jullie mogen nooit in de verleiding komen om af te zien van alles wat Mijn Zoon leerde. Mijn Zoon is nooit veranderd. Zijn Woord blijft geworteld in de Rots waarop Zijn Kerk gebouwd werd. Zijn Sacramenten bezorgen de zielen het Licht dat zij nodig hebben om het leven in stand te houden. Als jullie Mijn Zoon verraden, vernietigen jullie het leven zelf want zonder de aanwezigheid van Mijn Zoon zou de wereld vandaag niet bestaan.

 Zalig diegenen die echt van Mijn Zoon houden, want zij zullen degenen zijn die het goede voorbeeld zullen geven!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie