Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

Ontvangen op maandag 24 november 2014

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. Mijn tranen vloeien in grote stromen daar Satans leger - bestookt door één van de verfoeilijkste demonen van hem, Jezebel – velen van diegenen die Mij beweren te vertegenwoordigen, verleid heeft. Hoeveel zijn zij vergeten en hoe weinig herinneren zij zich nog van Mijn belofte om terug te komen.

Het moment van Mijn Tweede Komst komt zeer dichtbij en Satans leger heeft zich massaal opgemaakt, klaar om de strijd aan te gaan met diegenen die Ik de Mijnen noem. Dit goddeloos leger zal door Mijn vijanden aangevoerd worden en er is niets dat zij niet zullen doen om te proberen de wereld erin te luizen hun onwaarheden te geloven. Sprekend in Mijn naam zullen zij heilige mannen en vrouwen met zich meetrekken en zij zullen uitgroeien tot een strijdmacht waarmee rekening gehouden moet worden. Door de seculiere wereld geestdriftig in de armen gesloten, zullen zij het aanschijn der aarde veranderen en zal in hun kielzog een spoor van vernieling veroorzaken.

De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn en dit zal blijken door een grote omwenteling. Elke verdorven daad van ontheiliging die zij Mijn Lichaam zullen opleggen, zal tot uiting komen door veranderingen in het klimaat, misoogsten, veranderingen in de atmosfeer en een watervloed van zo’n omvang, dat er maar weinig naties op aarde zullen zijn die niet door hun acties getroffen zullen worden. Mijn Vader zal hun groot lijden opleggen.

Voor iedereen die zij in Mijn naam veroordelen, zullen ook zij veroordeeld worden. Voor elke pijnlijke daad die zij Gods kinderen opleggen, zullen ook zij dezelfde pijn ondergaan. De hel die zij miljoenen zullen bezorgen, zal leiden tot een straf die vergelijkbaar zal zijn met het vuur dat dagelijks in de eeuwige afgrond brandt.

De poorten van de Hemel zullen voor hun neus dichtgeslagen worden en ze zullen in doodsangst schreeuwen wanneer ze op de Laatste Dag door Mijn Licht verblind zullen worden. Ze zullen wegvluchten, typisch voor de lafaards die ze zijn, en beschutting tegen Mijn gerechtigheid proberen te zoeken, maar ze zullen geen oord van troost vinden. Verblind zullen zij wegrennen, vallen en zij zullen nergens heen kunnen gaan. Achtergelaten, omdat niet één van hen de sterkte en de wilskracht zal hebben Mij om hulp te vragen, want zij zullen alle leven dat ze hadden kunnen hebben, maar waarvan ze niet langer gebruik kunnen maken, afgesneden hebben.

Luister nu naar Mij als Ik plechtig verklaar dat de mens die naar Mijn Woord leeft, en die Mij trouw blijft, niets te vrezen heeft. De mens die Mij vervloekt en de deur naar Mijn Koninkrijk vastberaden achter zich dichtslaat, zal verstoten worden.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

vrijdag 28 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie