Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

Ontvangen op vrijdag 28 november 2014

23.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

Net zoals Ik, Jezus Christus, jullie door Mijn tussenkomst voorbereid, zo bereid ook Satan zijn leger voor. Jarenlang werd er veel planning verricht door Mijn vijanden die de Waarheid kennen, maar die ervoor gekozen hebben om Mijn heilsplan te vernietigen. Velen zijn gevallen – waaronder de uitverkorenen – en zijn in plaats daarvan verknocht aan het occulte.

Mijn vijanden hebben veel gedetailleerde plannen gemaakt die, buiten hun medeweten, volkerenmoord van de onschuldigen omvatten. Terwijl er veel goddeloze daden tegen het menselijk ras georkestreerd worden door hebzucht en een verlangen om te controleren, zal de meest ambitieuze daad gezien worden wanneer zij uiteindelijk de controle over Mijn Huis grijpen.

Er zijn plannen aan de gang om Mijn heilig Huis op de knieën te brengen. Er werden voorbereidingen getroffen zodat het Beest zijn positie zal kunnen innemen. Om ervoor te zorgen dat hij door de wereld verwelkomd zal worden, werd er een gedetailleerd plan opgezet dat elk aspect van de wereldpolitiek en –religies zal raken. Maar voordat het Beest gekroond wordt en op zijn troon in Mijn Kerk plaatsneemt, zullen er op de altaren van Mijn Kerk in het geheim veel daden van ontheiliging plaatsvinden. Zwarte missen zullen snel om zich heen grijpen waardoor er Satan en zijn hiërarchie grote macht gegeven wordt. Zij zullen alles wat heilig is verslinden en ze zullen buitengewoon ver gaan om het Christendom te vernietigen, in wat de grootste misleiding in de geschiedenis van Mijn Kerk op aarde zal zijn. Ze zullen dat doen door te veinzen het Christendom in de armen te sluiten. Niets zal zijn wat het lijkt, en alleen diegenen die met de gave van onderscheiding gezegend zijn, zullen zien wat er zich werkelijk aan het afspelen is.

Elke zonde zal aanvaardbaar bevonden worden. Ik, Jezus Christus, zal vervloekt worden, maar Mijn naam zal gebruikt worden om de aanvaarding van de doodzonde goed te praten. De duivel zal door zijn trouwe trawanten alles wat van Mij komt achterstevoren draaien. Titels die met Mij in verband gebracht worden en diegenen die Mij vertegenwoordigen, zullen nieuwe namen krijgen. Hun voormalige titels zullen door nieuwe vervangen worden, waarbij aan de wereld verteld zal worden dat deze een nieuwe, innovatieve en zorgzame benadering van gelijkheid weergeven.

Als gebaar van verzet zullen de zonden van de mens voor Mijn ogen verheven en voor Mijn altaren geplaatst worden. Weet dat diegenen die van Mij beweren te komen, leugenaars zijn als zij weigeren de Waarheid te verkondigen. Het zijn bedriegers. Ik ga bespot worden, niet alleen door louter woorden, handelingen en wijzigingen in de heilige Leer, maar ook door zorgvuldig geënsceneerde rituelen die op Mijn altaren zullen plaatsvinden.

De dag zal komen, dat Mijn Vader zal ingrijpen en deze laatste ontheiliging stopzetten. Pogingen van Mijn vijanden om in hun nieuwe heidense ceremonies leven te brengen, zullen zinloos zijn. Zij zullen geraffineerde en vermakelijke evenementen van ‘de eredienst aan God’ aanbieden, maar daar kan niets goeds uit voortkomen omdat de vlam van de Heilige Geest zal ontbreken. In plaats daarvan zal alles wat te zien zal zijn, de smeulende rook zijn van een vuur dat niet ontstoken kon worden. Dat is de rook van Satan en deze zal Gods kinderen verstikken.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

zondag 30 november 2014

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Boodschap: Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

zaterdag 29 november 2014

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Boodschap: Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

donderdag 27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

Boodschap: De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

donderdag 27 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Boodschap: De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

woensdag 26 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

Boodschap: De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

maandag 24 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

Boodschap: De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

zondag 23 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

vrijdag 21 november 2014

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

woensdag 19 november 2014

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Boodschap: Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

dinsdag 18 november 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie