Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Want wanneer jullie op deze manier te lijden hebben, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen, horen bij Mij

Ontvangen op woensdag 11 december 2013

22.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de misleiding binnen Mijn Kerk toeneemt, zullen veel meer zielen verleid worden door valse nederigheid en zogenaamde publieke daden van grote naastenliefde voor de noden van anderen.

Het zal zo lastig zijn en het zal zo moeilijk zijn om de waarheid te onderscheiden, dat velen zich gewoon in een nieuwe leer zullen laten trekken, die niet van Mij komt. Wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, beginnen te merken hoe mensen jullie openlijk zullen berispen, jullie onterecht zullen bekritiseren, zich met een ongewone agressie naar jullie toe zullen gedragen en jullie zullen kwellen, moeten jullie weten dat Satan alles doet wat hij kan om twijfel over deze missie in jullie hart te zaaien. Hij en zijn volgelingen bestrijden elke seconde eenieder van jullie, die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn. Niet één van jullie, die strijden om Mij te helpen zielen te redden, zal met rust gelaten worden. Jullie zullen op veel obstakels stuiten zodat jullie van deze missie zullen weglopen en Mijn Woord zullen verloochenen. Weet dat elke keer dat dit gebeurt, Ik jullie met Mijn bescherming zal overspoelen en dan zullen jullie je van Mijn aanwezigheid in jullie bewust zijn, want het is niet jullie die zij bestrijden, het is Mij.

Wanneer jullie gekwetst worden vanwege jullie liefde voor Mij, is het Mijn pijn die jullie voelen. Wanneer jullie tranen van smart storten omdat jullie Mij volgen en ten gevolge daarvan dan gekweld worden, zijn het Mijn tranen die uit jullie stromen. Wanneer zij jullie verachten en Mij bespotten, is het Mij – en alles wat met Mij in verband gebracht wordt – die zij beledigen, niet jullie. En wanneer zij jullie liefde afslaan en jullie de rug toekeren, ben Ik het van wie zij weglopen. Weet dus dat wanneer jullie dergelijke moeilijke en vreselijk schrijnende beproevingen in Mijn naam ondergaan, Mijn aanwezigheid op zijn sterkst is. Wanneer Ik op die manier aanwezig ben, zullen jullie met absolute zekerheid weten, dat enkel Mijn werk dit soort lijden zal aantrekken. Weet bovendien dat Ik jullie nooit zal verlaten, want jullie liefde voor Mij zal jullie in Mijn Koninkrijk de hoogste beloning bezorgen. Want wanneer jullie op deze manier te lijden hebben, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen, horen naar lichaam, ziel en geest bij Mij. Jullie zijn in Mij, met Mij en Ik leef in jullie.

Ik houd van jullie.

Jullie Jezus

Boodschap: Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

maandag 30 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Boodschap: Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

zondag 29 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Boodschap: Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

zaterdag 28 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

zaterdag 28 december 2013

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Boodschap: Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

donderdag 26 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Boodschap: Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

woensdag 25 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

maandag 23 december 2013

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

zondag 22 december 2013

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Boodschap: Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

zondag 22 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Boodschap: Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

zaterdag 21 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie