Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal stil worden

Ontvangen op zondag 9 juni 2013

23.15 u

Mijn geliefde dochter, de pijn die jij momenteel lichamelijk doorstaat, dient om zielen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat als jij dit Mij niet als slachtofferziel zou aanbieden, zij voor altijd aan Mij verloren zouden gaan. Denk er altijd aan hoezeer het Mij kwetst en hoezeer het Mijn Hart breekt wanneer Ik ook maar één ziel verlies!

Mijn liefde voor de mensheid blijft intact want niets zou Mij ooit kunnen beletten om van elke kostbare ziel te houden. Ik houd zoveel van hen dat de gaven die Ik jou, Mijn dochter, geschonken heb – om met een zuiverheid van hart al Gods kinderen te zien zoals Ik hen zie – nooit een einde nemen. Dat is de reden waarom jij zoveel lijdt, Mijn kleintje. Het komt niet door diegenen wier woede jou beledigt, maar het komt door die zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren en wier lot jou beangstigt, dat jij deze kwellingen doorstaat.

Begrijp a.u.b. dat wanneer je ongeduldig wordt en overstuur raakt door deze pijnlijke beproevingen, deze niets zijn, vergeleken met het intense lijden dat die zielen tegemoet treden, die door het Beest bemachtigd zullen worden. Het zal niets voorstellen vergeleken met zielen die de pijn van het lijden in het vagevuur moeten verduren. Hoe weinig zal dit te betekenen hebben voor jou wanneer je ziet hoe Ik die zielen, die anders niet in staat zouden zijn om zichzelf te redden, uit de boosaardige greep van het Beest zal rukken.

Mijn dochter, hoe pijnlijk dit lijden ook is, het zal er niet meer toe doen wanneer Ik Gods kinderen verenig, wanneer op de Grote Dag het meest glorieuze Paradijs zal afdalen. Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal dan stil worden voor het geluid van de engelen, wier gezang voorafgaand aan het laatste moment elke ziel zal bereiken. Dat zal het laatste moment zijn waarop Ik kom om de levenden en de doden te oordelen.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie