Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

Ontvangen op donderdag 27 juni 2013

23.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Mijn Vader beloofde, door de profeten van weleer, dat Hij de laatste profeet, de laatste boodschapper zou zenden. Hoe angstaanjagend dat ook mag zijn, of hoe doodsbang je dat ook maakt, weet dat het door deze daad is dat het laatste Verbond van God verwezenlijkt kan worden.

Ik zeg jullie nu: diegenen onder jullie die het Woord van God beledigen, wees bevreesd! Sla jullie ogen neer en bedek deze met jullie handen, vooral diegenen van jullie die op dit moment omwille van deze boodschappen, Mijn boodschappen van verzoening, in Mijn gezicht spuwen! Jullie zijn niet waardig om in Mijn aanwezigheid te verkeren. Jullie, die Mij nu bespotten, zullen piekeren en blijven piekeren tot op de Grote Dag, want Ik zal door jullie de zielen verloren hebben, naar wie Ik zo verlang.

Tot Mijn gewijde dienaren, die smadelijk lachen om Mijn ingrijpen door middel van deze boodschappen, voor jullie zal de dag komen dat Ik jullie het volgende zal vragen. Terwijl jullie zoveel van jullie tijd besteedden aan het loochenen van Mijn ware stem, hoeveel zielen hebben jullie Mij dan doen toekomen? En hoevelen hebben zich door jullie van Mij afgekeerd door die daden, waarvoor Ik jullie zal oordelen?

Diegenen onder jullie, die godslasteringen uitroepen tegen de Heilige Geest, weet dat jullie voor de Grote Dag – en als teken voor allen – neergeslagen zullen worden. Niet één woord zal nog aan jullie lippen ontsnappen, en door dit feit zullen jullie bij jullie kudde bekend worden – dezelfde kudde waartegen jullie zegden om deze boodschappen te negeren omdat ze niet van God komen. Op die dag zullen jullie volgelingen de waarheid kennen en zullen jullie voor Mij neervallen. Ik verontschuldig Mij niet voor deze waarschuwing. Als jullie het Woord van de Heilige Geest schenden, zal Ik jullie van Mij afsnijden en dan zal er bij jullie, en bij al diegenen die jullie mee naar de wildernis brengen, vreselijk geween te horen zijn.

Mijn gerechtigheid zal diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt. Die van hen zal de ergste straf zijn, want de pijn die zij zullen ervaren zal erger zijn dan deze in het laagste niveau van het vagevuur. Jullie verdorvenheid schokt veel goede, onschuldige zielen die Mijn Kerk op aarde trouw zijn. Jullie wreedheid, die met de tijd aan het licht gebracht zal worden, zal door velen gezien worden en vervolgens zal jullie oprechte trouw aan het Woord van God uiteindelijk op de proef gesteld worden. Op de Grote Dag zullen jullie dan voor Mij staan, wanneer Ik kom om al Gods kinderen op te eisen – wanneer Ik kom om hen te bevrijden uit de ballingschap en hen naar hun definitieve woonplaats van liefde en vrede te brengen in het Nieuw Tijdperk van Mijn Nieuw Paradijs. Dit gebeurt wanneer Hemel en aarde één worden.

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie