Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

Ontvangen op dinsdag 25 juni 2013

20.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt. Zij zijn zo verhard geworden dat hun versteende hart Mij, Jezus Christus, geen ruimte laat om er vertroosting in te vinden.

Mijn Hart kreunt nu van verdriet om Christenen die de waarheid en alles wat Ik hen geleerd heb, afgevallen zijn. Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen. Zij hebben een muur opgetrokken die hen van Mij scheidt, en bewijzen lippendienst aan Mijn belofte om terug te komen. Hoe zijn zij vergeten wat Ik zei, wat Ik deed om hen te redden en wat Ik hun door Mijn Vaders Boek vertelde om de tijd te kunnen verwachten, wanneer deze nadert.

Mijn arme, arme kinderen. Ik moet eerste liefde voor Mij in hun hart opwekken als zij de troost en de verlichting van de pijn, door hun treurige en moeilijke beproevingen, willen ontvangen. Zij moeten hun armen uitstrekken en Mij nu, op dit moment, aanroepen als Ik de overgang voor hen pijnloos moet maken.

Ik verlang er niet naar om Gods kinderen leed te berokkenen. Maar, door de waarheid van Mijn Leer en de door Mijn Vader vastgelegde wetten te verwerpen, zullen zij meegesleurd worden in een verschrikkelijke strijd met de geest van het kwaad, voordat Mijn barmhartigheid hen in Mijn armen kan trekken wanneer Ik hen wil redden.

Hoe weinig vertrouwen hebben zij in hun hart voor de ene ware God. Hoe lichtzinnig zijn zij en hoe snel omhelzen zij onwaarheden om hun begeerte naar zonde te bevredigen. Hoe lichtgelovig zijn zij als zij leugens, die bij hun levensstijl passen, aannemen om zo de zonde te rechtvaardigen.

Al het aannemelijke wat de zonde door middel van het menselijk verstand rechtvaardigt, is de enige route die zij verkiezen, zodat zij hun leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. De waarheid is zo moeilijk te slikken en het is zwaar om te verteren, in die zin dat er offers van het vlees gebracht moeten worden om het te aanvaarden. Als en wanneer de waarheid aangenomen wordt, vergt deze veel moed en enkel diegenen die de gave van nederigheid bezitten, kunnen deze zonder moeite echt omhelzen.

Diegenen die oprecht naar de waarheid van God zoeken, worden dikwijls misleid door diegenen die zeggen dat zij het Woord van God verkondigen. De enige plaats waar jullie de waarheid zullen vinden, is in de allerheiligste Bijbel en in Mijn heilig Woord dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt. Mijn boodschappen handhaven het heilig Woord van God zoals het in Mijn Vaders Boek vastgelegd is.

Van Mij houden is niet gemakkelijk, want jullie kunnen alleen als een eenvoudig kind tot Mij komen. Jullie allures, die jullie in jullie dagdagelijkse leven aan de wereld tonen, moeten afgelegd worden. Jullie kunnen maar tot Mij komen als een eenvoudig, vertrouwvol kind. Jullie moeten je voor Mij plaatsen en Mij vragen om jullie aan te nemen, jullie te kneden, jullie te helpen om het rechte pad naar heiligheid te bewandelen en vervolgens volledig op Mij vertrouwen.

Zodra jullie je helemaal aan Mij overgeven, zal Ik jullie optillen, jullie angst wegnemen en Ik zal jullie naar Mijn Koninkrijk dragen. Zelfs dan, met de liefde van God in jullie ziel, zal dit pad jullie moeilijk vallen. Maar het zal zijn alsof de spinnenwebben opgeruimd werden want zodra de waarheid duidelijk wordt, zal er geen andere weg meer zijn die jullie willen aflopen. Want dit is de enige weg die jullie naar het Paradijs zal voeren en dat is de route die jullie moeten nemen om tot Mij, Jezus Christus, te komen. Want Ik Ben de Weg!

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie