Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

Ontvangen op maandag 24 juni 2013

14.18 u

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Mijn kinderen, weten jullie niet dat Mijn Zoon jullie allen, die Hem met een open hart benaderen, momenteel geleidt?

Om getuigenis af te leggen van de Heer, God, in Zijn enige Zoon, moeten jullie trouw blijven aan Zijn onderrichtingen. Ze zijn in steen gebeiteld en kunnen als zodanig nooit veranderen. De waarheid kan nooit veranderen. Aan al Gods kinderen werd de waarheid geschonken, maar niet allen aanvaarden wie Hij was of waar Hij vandaan kwam. Diegenen die de waarheid aannemen, die door de kruisiging van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, aan de mensheid gegeven werd, mogen nooit vergeten wat Hij jullie meedeelde.

Hij heeft jullie alles uitgelegd. Er is niets veranderd. Jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven want jullie worden reeds misleid, en weldra zullen velen van jullie in dwaling vervallen.

Zonde is zonde. Deze mishaagt God, maar wordt vergeven wanneer berouw getoond wordt en wanneer jullie om verlossing vragen. Al Gods kinderen die erom vragen, komen de genaden van het eeuwig leven toe. Door de barmhartigheid van Mijn Zoon zal aan elk kind van God de tijd en bovendien een groot geschenk gegeven worden, om hen aan de waarheid te herinneren. Op die manier zal en kan het merendeel van de wereldbevolking gered worden, en dan zal hun het geschenk van het leven in het Paradijs gegeven worden.

Als zondaar moeten jullie, door Mijn Zoon, om vergeving blijven vragen om in staat van genade te blijven. Jullie zonden kunnen jullie niet vergeven worden tot jullie Mijn Zoon om het geschenk van de Verzoening vragen.

Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde. God is almachtig. God is volmaakt. God, in Zijn Zoon, zou nooit tot zondigen verleid kunnen worden.

Ga heen in vrede, lieve kinderen, en zodra jullie voet bij stuk houden en trouw blijven aan de waarheid, die enkel van God kan komen, zullen jullie naar lichaam en ziel een vervuld en glansrijk leven leiden, in volmaakte harmonie met Mijn Zoon.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing 

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie