Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

Ontvangen op vrijdag 21 juni 2013

11.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen. Veel sekten, die het bestaan van de ware God niet aannemen, vereren in plaats daarvan het Beest in hun tempels. Deze arme zielen, wier eigenliefde voortkomt uit een heftige ambitie, hebben tempels opgericht die Satan schaamteloos eren. Voor veel buitenstaanders lijken deze tempels op kerken die God eren, maar laat jullie niet misleiden! Hun enige doel bestaat erin het Beest, dat hun eeuwig leven belooft, te aanbidden. Hij belooft hun dat zij door het huldigen van hun eigenliefde, die de liefde voor God vervangt, een eeuwig paradijs van genot zullen verwerven.

De beloftes die hun door het Beest - dat duidelijk met hen communiceert - gedaan worden, zijn bedoeld om hen in een leugen te doen geloven. Dat als zij plaatsnemen voor het altaar van het Beest – de valse god die zij, in plaats van Mijn geliefde Vader, aanbidden – hun verzoeken om wereldse genoegens en zelfvoldoening beloond zullen worden. Zij geloven dat als zij hun noden op de eerste plaats zetten, voor die van anderen, zij versterkt zullen worden met grote rijkdom, gezag en vrijheid.

Deze mensen worden aangemoedigd om zichzelf voor God te stellen en om zo’n krachten op te zoeken, dat zij in staat zullen zijn om het goddelijk Koninkrijk van God te verijdelen. Jammer genoeg zullen zij, uit pure hebzucht, alles doen wat nodig is om hun streven naar rijkdom en zeggenschap over anderen te bereiken. Zij zullen het leven van anderen verwoesten. Zij zullen doden om hun doelstellingen te bereiken, en zij vervloeken God elke dag.

Terwijl zij God vervloeken, houden zij zwarte missen waarvan er vele in het geheim gehouden worden en bijgewoond door machtige mensen, waaronder diegenen die zeggen dat zij God in Zijn kerken dienen. Hun satanische ceremonieën zijn alledaags, en zij zijn trots op hun daden. Zij verkondigen vol trots dat hun bouwwerken tempels zijn, want zij kennen geen schaamte in hun ziel. Deze tempels zijn opgericht om Satan te huldigen, niet God, maar zij willen jullie het tegendeel doen geloven.

Zij zullen door Mij gestraft worden om hun misdaden tegen de mensheid en de heiligschennissen tegen God, waaraan zij zich schuldig gemaakt hebben. Velen onder hen lasteren Mijn Vader door termen te gebruiken die uniek voor Hem zijn. Mijn Vader zei: “Ik Ben het Begin”. ‘Ik ben’ wordt gebruikt om hun eigenliefde aan te duiden en zij zullen elke heilige handeling, elke heilige daad nabootsen en woorden, die door God aan de wereld gegeven werden, nazeggen om Hem te ontheiligen.

Tijdens de grote kastijding zullen hun tempels door God uiteengereten worden en zij zullen dor en leeg worden, zonder enige vorm van macht over Gods kinderen. Zij zullen echter, zoals al Gods kinderen, de kans krijgen om Satan te verwerpen vóór de Grote Dag. Sommigen zullen Mijn hand van barmhartigheid aannemen, maar velen zullen deze afwijzen omdat zij geloven in de duivelse leugens die door het Beest in hun ziel geprent worden.

Zij geloven dat door het bedwingen van de wereld, het verruimen van hun kennis over het universum, het beheersen van het leven door het menselijk leven te verlengen en de wereldbevolking uit te dunnen, zij als God zullen worden.

Satan is heel voorzichtig met hoe hij hun ziel vangt. Hij toont hun grote visioenen van de toekomst, waarvan hij zegt dat deze hen toebehoort. Hij vertelt hun over grote gebeurtenissen die in de toekomst, die voor hen voor het grijpen ligt, gaan plaatsvinden. Dat zijn allemaal leugens! Niets van wat hij hun vertelt, is waar. Satan heeft veel krachten die hem door God geschonken werden toen hij, Lucifer, één van de machtigste engelen in de hiërarchie van Mijn Vader was. Hij toont zijn volgelingen mooie beelden van een glansrijke toekomst, waarvan hij zegt dat deze hen zal toebehoren als zij hun ziel aan hem overgeven.  Zij geloven in zijn beloftes voor de toekomst.

De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit! Profetie kan alleen van God komen. Niemand is begiftigd met deze gave, die enkel uit Gods lippen kan vloeien. Satan kan geen toekomstige gebeurtenissen voorspellen, waarvan de details enkel aan de profeten van God gegeven kunnen worden. Als jullie in de beloftes van Satan geloven, wordt jullie leven een leugen en tenzij jullie de waarheid aannemen, kan het eeuwig leven niet van jullie zijn.

God heeft jullie eeuwig leven beloofd. Mijn belofte om terug te komen en jullie mee naar het Paradijs te nemen, is waar. Beledig God niet door de waarheid te verwerpen!

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie