Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

Ontvangen op zondag 23 juni 2013

18.37 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet. Tegen hen zeg Ik dit. Houd stand en doe wat jullie moeten doen om Mij te dienen onder het dak van Mijn Kerk! Houd vast aan Mijn Leer! Accepteer geen nieuwe en zogenaamde theologische verklaringen over wie Ik Ben, wat Ik deed voor de mensheid of hoe Ik zal terugkeren om al Gods kinderen, die Mijn barmhartigheid aannemen, op te eisen! Vertrouw enkel op Mijn heilig Woord dat jullie door Mijn apostelen en in de allerheiligste Bijbel gegeven werd! Alles wat van de Heilige Sacramenten, of van wat jullie verteld werd over de nood aan verlossing, afwijkt – aanvaard het niet!

Ik Ben de waarheid. Jullie hebben de waarheid gekregen. Enkel de waarheid kan jullie ziel behoeden voor de verdoemenis. De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven. Als jullie dit gebed bidden, beloof Ik plechtig aan elk van jullie, Mijn dierbare gewijde dienaren, buitengewone genaden om ondanks de vervolging te volharden, aangezien jullie geloof tot het uiterste op de proef gesteld zal worden.

Kruistochtgebed (110) voor priesters: ‘Om trouw te blijven aan Uw heilig Woord’

O mijn liefste Jezus,
ik smeek U om mij sterk en moedig te houden
zodat ik de waarheid in Uw allerheiligste naam kan verdedigen.
 
Geef mij de genade die ik nodig heb – die ik afsmeek –
om te allen tijde van Uw heilig Woord getuigenis af te leggen.
 
Stel mij in staat om te weerstaan aan de druk om onwaarheden te promoten,
wanneer ik in mijn hart weet dat deze U beledigen.
 
Help mij trouw te blijven aan Uw heilig Woord,
tot op de dag dat ik sterf. Amen.

Mijn gewijde dienaren, Ik moet jullie nog één waarschuwend woord meegeven.

Jullie moeten het geschenk van de Verzoening verdedigen en erkennen dat enkel diegenen die berouw over hun zonden nastreven en Mij, Jezus Christus, zien als de sleutel tot hun redding, zich in het Paradijs bij Mij zullen voegen.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie