Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

Ontvangen op woensdag 26 juni 2013

16.50 u

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Wanneer jullie je kinderen aan Mijn Zoon toewijden, zal Ik hen bij Mijn Zoon voordragen zodat Hij hun ziel grote genaden kan verlenen.

Jullie mogen nooit de liefde vergeten die Mijn Zoon voor Gods kinderen heeft. Wanneer jullie hen door Mij, Zijn gezegende Moeder, aan Mijn Zoon aanbieden voor de heiliging van hun ziel – ongeacht welke leeftijd zij hebben – zullen jullie gebeden verhoord worden. Hier is een kruistochtgebed voor jullie kinderen. Wanneer het elke dag gebeden wordt, zal het jullie kinderen dicht bij het barmhartig Hart van Jezus brengen.

Kruistochtgebed (111) ‘Om jullie kinderen aan Jezus Christus toe te wijden’

O lieve Moeder van de Verlossing,
ik wijd mijn kinderen (hier de naam van het kind/kinderen noemen)
toe aan Uw Zoon
zodat Hij hun vrede voor de geest en liefde voor het hart kan bezorgen.
 
Bid a.u.b. dat mijn kinderen
in de barmhartige armen van Uw Zoon opgenomen zullen worden
en behoed hen voor het kwaad.
 
Help hen trouw te blijven aan het heilig Woord van God,
vooral in tijden dat zij bekoord worden om zich van Hem af te keren. Amen.

Mijn verzoek – namens jullie – voor jullie geliefde kinderen, zal door Mijn Zoon aanvaard worden als een bijzonder geschenk voor Mij, Zijn Moeder, daar Ik Mij verhef om Mijn belofte aan Mijn Zoon te vervullen aangezien Mijn missie om de zielen van Gods kinderen te helpen redden op dit moment begint. Mijn rol als de Moeder van de Verlossing heeft nu echt een aanvang genomen en door Mijn voorspraak om aan zondaars Gods barmhartigheid te verlenen, zullen er in overvloed bijzondere geschenken gegeven worden aan allen die Mij aanroepen.

Ga heen in vrede, kinderen. Ik, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, zal altijd aan jullie oproep gehoor geven wanneer jullie om de redding van zielen verzoeken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie