Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

Ontvangen op zaterdag 15 juni 2013

16.48 u

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

Toen Ik deze martelende heuvel besteeg, werd Ik omringd door honderden Romeinse soldaten die diegenen langs het pad, die Mij troost wilden schenken, tegenhielden. Terwijl het niet nodig geweest zou zijn om met zo’n grote hoeveelheid soldaten slechts één man te bewaken, moest hun aanwezigheid een aantal zaken aantonen. Zij wilden Mijn volgelingen, en ieder die de waarheid van Mijn Leer probeerde te verspreiden, laten zien wie de leiding had. Dit agressief optreden moest diegenen die het waagden Mij trouw te betonen, bedreigen en intimideren.

De Joden verloochenden Mij en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij, en het was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus opgedragen werd Mijn Kerk op aarde te stichten, want Ik wenste dat Mijn Kerk gesticht werd onder diegenen die Mij vervolgden.

Aangezien Mijn Tweede komst spoedig zal plaatsvinden en terwijl Mijn laatste missie – om terug te komen om de mensheid de definitieve redding te brengen die Ik beloofde – ontsluierd wordt, zal de geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij, tot de Waarschuwing plaatsvindt, nog steeds verloochenen. De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan. Diegenen die van Mij houden en diegenen die zeggen dat zij Mij vertegenwoordigen, zullen Mij verraden.

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de gruwel tegen Mij zal opstaan. Babylon, de thuishaven van het Romeinse Rijk, en waar de volkeren gevestigd zijn die God verlaten hebben ten gunste van valse goden, zal de zetel zijn van waaruit alle leugens zullen voortvloeien.

Het beest met de tien horens is Europa en in Rome zal een leger tegen Mij opstaan. Zij zullen nogmaals verantwoordelijk zijn voor de kruisiging voorafgaand aan de Grote Dag. Zij zullen de uiteindelijke belediging tot stand brengen wanneer zij Mijn mystiek Lichaam op aarde kruisigen en te gronde richten. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Diegenen die zich van Mijn Lichaam afscheiden door ervoor te kiezen een nieuwe Leer te volgen, zullen Mij verraden en zij zullen alsnog het lef hebben om op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen.

Op de dag dat de nieuwe ene-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzegd door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras zullen neerregenen.

Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat hun dagen geteld zullen zijn. Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn Vader mee te maken. Veel bisschoppen en priesters zullen in dat stadium de waarheid inzien en zullen deze goddeloosheid bestrijden. Zij zullen Mij niet in de steek laten en zullen Mijn ware Kerk op aarde blijven leiden. Jammer genoeg zullen velen hiervoor niet de moed bezitten en zij zullen als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, maar zij zullen getroost worden te weten dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en de evangeliën verspreiden, wanneer deze overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij zullen prediken in alle hoeken van de wereld en zij zullen onverschrokken zijn. Hun liefde voor Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid aan Mij en hun antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden.

En dan zal Mijn plan volbracht zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie