Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

Ontvangen op zondag 23 juni 2013

18.18 u

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? Dat is nu precies de reden waarom Ik thans ingrijp in de wereld, door Mijn Zoon op te dragen de waarheid te vertellen om het leven van Mijn kinderen te redden.

Het zijn de kleine dingen in het leven die een impact hebben op wereldwijde schaal. Een bij waarvan het gedrag verandert, waardoor stuifmeelkorrels niet meer aangemaakt kunnen worden, zal een rechtstreeks effect hebben op het leven dat op aarde bestaat. Het is door de Kerk van Mijn Zoon op aarde, dat het leven van de ziel gehandhaafd kan worden. Zonder de waarheid kan de Kerk van Mijn Zoon het leven niet in stand houden. Als dus binnen de muren van de Kerk leugens doordringen, dan zal dat – zonder Mijn tussenkomst – het leven van de ziel beïnvloeden.

Wanneer de Kerk zich tegen Hem, die haar in het leven riep, keert dan zal het leven vernietigd worden. Deze aantasting zal een rechtstreekse impact hebben op de wereld, met inbegrip van diegenen die niet in het hiernamaals geloven. Het zal zelfs diegenen raken van andere religies, die niet van Mij komen. Wanneer de leugens het mystiek Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, op aarde aantasten, zullen zij ziekte veroorzaken. Ziekte zal, als deze niet aangepakt wordt, tot de dood leiden. Ik zal Mij bijgevolg, als God, de Vader van heel de schepping, niet terugtrekken en toelaten dat Mijn vijanden de ziel van Mijn kinderen verderven.

Wanneer jullie met leugens te maken krijgen, zullen deze uit de mond van de bedriegers gerold komen als een verward kluwen van nonsens. De leugens, die reeds een aanvang hebben genomen, worden verpakt in een nederig lijkende taal, maar verhullen de grootste leugens tegen de ware Leer van de Kerk. Zie deze voor wat ze zijn – uitgestuurd om jullie over te halen om te zondigen. Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is, want dat is onmogelijk.

Ik zond Mijn Zoon als een mens in het vlees en gelijk aan jullie allemaal, met één uitzondering: Hij werd zonder zonde geboren, en was er bijgevolg ook niet toe in staat. Eenieder die de waarheid aanwendt, en deze vervolgens verdraait om een nieuwe betekenis van de kruisiging van Mijn Zoon in te voeren, is een leugenaar. Hij komt niet van Mij en is een vijand van Mijn Zoon.

Kijk nu uit, Mijn kleine kinderen, aangezien het Beest en de demonen, die hij gestuurd heeft om jullie van Mij af te nemen, tussen jullie rondwaren. Jullie moeten sterk zijn. Jullie moeten je er altijd van bewust zijn dat Mijn Zoon jullie de waarheid schonk toen Hij op aarde rondliep en toen Hij stierf voor jullie zonden. Hij offerde Zijn Lichaam op om jullie te verlossen, maar Hij werd nooit een zondaar want Hij is niet één van jullie.

Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Woord en aan de onderrichtingen van Mijn Zoon. Als jullie dat niet doen, zullen jullie bekoord worden om leugens aan te nemen, die jullie niets dan eeuwig lijden zullen bezorgen.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie