Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

Ontvangen op woensdag 19 juni 2013

3.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. Als kleine eikeltjes worden zij uitgestrooid en zij zullen groeien en zich overal verspreiden.

Mijn dochter, het fundament is het belangrijkste deel. Net als bij een baby, die in de moederschoot gevormd wordt, vergt het tijd en zorgvuldige aandacht om het welzijn van het kind, dat uit de placenta voeding krijgt, te waarborgen. Het zal langzaam, maar uitstekend, groeien tot het ten slotte uit de moederschoot verdreven zal worden en klaar zal zijn om het leven te leiden dat door Mijn Vader ervoor vastgelegd werd.

De geboorte van Mijn restleger zal hetzelfde zijn. Het zal een grote voorbereiding vergen voordat deze klaar is om haar plaats in de wereld in te nemen, maar het fundament ervan is solide en de zielen, die de bouwstenen zijn, zullen zich eendrachtig samenvoegen om een geduchte strijdmacht op te bouwen. Vervolgens zal deze strijdmacht zich verspreiden en overal aanstonds met zo’n kracht groeien, dat het moeilijk zal worden om dit naast zich neer te leggen. Diegenen binnen Mijn restleger zullen verstoken zijn van zelfzucht, hoogmoed of de noodzaak om zich te verlaten op een wetenschappelijke beoordeling van Mijn Woord, die van hen geëist zal worden om de waarheid van God te bewijzen.

De wetenschap is een geschenk van God, maar wetenschap kan het mysterie van God niet verklaren. Dus diegenen die de steun nodig hebben van logische verklaringen, over hoe Ik met Gods kinderen in deze tijd communiceer, zullen teleurgesteld worden. Er bestaat geen antwoord dat hen tevreden zal stellen.

Eén van de grootste geschenken aan de mens gegeven, is de liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk verklaard of bewezen worden, want ze komt van de Geest van God. Ze is in jullie allemaal aanwezig. Jullie voelen haar. Ze is de schakel die de mensheid samenhoudt, wat de macht van Satan niet kan ondermijnen.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde. Zonder liefde zouden jullie geen leven kunnen hebben. De liefde zal jullie verenigen, sterk houden, samenhouden. De liefde zal jullie helpen om Mij zielen te bezorgen.

Jullie Jezus 

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

zaterdag 29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie