Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

Ontvangen op zaterdag 29 juni 2013

21.13 u

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. Weet dat de haat, die jou betoond zal worden, erger zal zijn dan bij alle andere profeten die voor jou kwamen. Ik vertel je dit niet om je bang te maken, maar enkel opdat je dit feit zou aanvaarden en daarop de boosaardigheid negeren. Telkens wanneer de aanwezigheid van God bekend gemaakt wordt onder de mensen, zal dat altijd een hatelijke reactie van het Beest opleveren, die doorheen anderen zal werken om het Woord van God te loochenen.

Mijn dochter, de wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen er niet in slagen de leugens te zien, die in de nieuwe gebeden opgevoerd zullen worden. Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele manier afgedankt worden, maar diegenen die de nieuwe opzet volgen, waarin Mijn ware Tegenwoordigheid geloochend zal worden, zullen niet in staat zijn het Offer aan God op te dragen zoals dat moet. Mijn dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat dit voorzegd werd. Er zal aan Mijn volgelingen verteld worden dat het bij de Heilige Communie erom gaat dat alle mensen – van overal – zich eensgezind verenigen om elkaar liefde te betonen. Langzaam maar zeker zal de Heilige Mis niet langer draaien om Mijn Heilig Offer. De ceremonie zal in het leven geroepen worden om in plaats daarvan de mens eer te betonen en jullie zullen, bij het aanschouwen van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de tabernakels in de wereld, om de tuin geleid worden.

De dag waarop de dagelijkse Offers zullen ophouden, is niet meer veraf. Weet dat Ik kom om jullie nu hiervoor te waarschuwen zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Tegenwoordigheid, zullen jullie zonder Mijn Geest zijn en zal het jullie moeilijk vallen om Mij nabij te blijven.

De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden, zullen de volgende zinsnede omvatten: “voor het welzijn van allen – voor de eenwording van al Gods kinderen”. De Heilige Mis zal een nieuwe betekenis krijgen. Mijn kruisdood zal vergeten zijn en al de redenen daarvoor zullen geherdefinieerd worden. Herinner die dag Mijn woorden van nu aan jullie! Aanvaard de vervanging en Mijn Tegenwoordigheid zal verdwijnen! Ik zal met jullie zijn, maar het zal Mijn Lichaam niet zijn, dat jullie zullen nuttigen.

Tot diegenen die niet in het verdorven plan geloven, dat reeds ontwikkeld werd om alle sporen van Mij uit te wissen, zeg Ik nu dit. Als Ik er niet meer ben, zullen jullie dan naar Mij op zoek gaan? Wanneer Mijn Heilige Eucharistie geschonden wordt, zullen jullie de verantwoordelijken dan verontschuldigen? Of zullen jullie Mij volgen en naar de waarheid luisteren wanneer jullie door leugens omringd worden?

De keuze zal aan jullie zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

zondag 30 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

Boodschap: Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

donderdag 27 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

woensdag 26 juni 2013

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Boodschap: Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

dinsdag 25 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Boodschap: Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

maandag 24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Boodschap: Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

zondag 23 juni 2013

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

Boodschap: De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

zondag 23 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Boodschap: De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

vrijdag 21 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Boodschap: Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

woensdag 19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

Boodschap: Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

zaterdag 15 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie