Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer de liefde afneemt, wordt God geringschat in jullie leven

Ontvangen op woensdag 8 oktober 2014

20.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen toch geworden. Hoe weinig geven zij om de noden van anderen of om het geschenk van het leven. Zij hebben toegelaten dat hun hart knaagt doordat zij niet langer over het vermogen beschikken om in hun ziel ware liefde te laten heersen. Zodra de liefde verzwakt is, en wanneer de menslievendheid wat elkaars noden betreft schaars wordt, zal er niets dan onrecht komen.

Wanneer de liefde afneemt, wordt God geringschat in jullie leven. Bij diegenen die Mij wellicht ooit liefgehad hebben, en die niet langer in Mij geloven, zal hun hart in steen veranderen. Wanneer jullie de liefde voor elkaar de rug toekeren, zullen jullie dor en onrustig worden. Jullie gebrek aan liefde zal jullie ertoe brengen om allerlei praktijken te accepteren, die voor Mij weerzinwekkend zijn. Alles waar Ik voor sta, zal door jullie verworpen worden. Alle leven, dat door de kracht van God aan de mensheid gegeven werd, zal door jullie verknoeid en, in veel gevallen, vernietigd worden. Jullie eerbied voor Gods wetten en het menselijk leven betekent niets meer. Jullie gehechtheid aan alle aardse dingen, en de wereldse goederen die deze opleveren, zal jullie zonder voldoening achterlaten.

Wanneer jullie je hart ongevoelig maken voor God, heeft de mensheid enorm te lijden. Wanneer de macht van het kwaad de plaats inneemt van de liefde, die de wereld eens voor Mij, Jezus Christus, had, weet dan dat de tijd bijna daar is.

Geef jullie eigenzinnige en onbezonnen bezigheden van vermaak op! Probeer niet om de wetten van God te veranderen om deze naar jullie zondige leven te schikken! Vraag, vraag, vraag om Mijn tussenkomst zodat Ik jullie de weg kan wijzen! Als jullie niet naar het pad van eeuwig leven terugkeren, dat voor elk kind van God uitgestippeld werd, kunnen jullie nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie