Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

Ontvangen op donderdag 30 oktober 2014

17.30 u

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. Op één manier is het een eenvoudige opgave Hem na te volgen, maar als jullie de gave van de Heilige Geest in jullie ziel dragen, zal dat de toorn van de Boze en elke vijand van Mijn Zoon over jullie brengen. Dat maakt jullie tocht langs het pad van de Waarheid extreem zwaar. Bij elke stap zullen jullie tegengewerkt worden, zelfs als jullie je tijdens de aanbidding van Mijn Zoon stilhouden.

Velen die Mijn Zoon werkelijk liefhebben, kunnen het niet begrijpen wanneer zij door anderen zonder duidelijke reden gekoeioneerd worden. Of wanneer zij valselijk van wandaden beschuldigd worden. Dat komt doordat de Heilige Geest de werkelijke aanwezigheid van God is, en dat dus nooit onopgemerkt aan de Boze voorbij zal gaan, die nergens voor zal terugdeinzen om jullie leed en ellende te berokkenen. Hij, de Boze, zal jullie meedogenloos tergen, en hij zal dat ofwel rechtstreeks doen, ofwel via de zielen die hij weet in te nemen.

Al die pijn, die jullie niet zullen begrijpen, komt door jullie devotie voor Jezus Christus. Net zoals Hij spot, minachting en haat onderging, zullen dat ook al diegenen die Hem dienen. Wanneer jullie in Zijn naam op aarde te lijden hebben, zullen jullie uiteindelijk in Zijn Koninkrijk blijvende vrede, liefde en vreugde vinden. Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet! Bind de strijd niet aan met diegenen die haat jegens jullie laten blijken, opdat jullie eigen hart niet vol raakt met hetzelfde vergif.

Haat brengt haat voort als jullie erop reageren. Liefde, wat van God komt, brengt liefde voort. Betoon jullie vijanden liefde, bid voor hen, heb medelijden met hen! Wanneer jullie dat doen, staat Satan machteloos tegen jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie