Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

Ontvangen op dinsdag 28 oktober 2014

20.20 u

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. Om het even welke andere god is in Mijn ogen een gruwel, en de mens die voor het aanbidden van valse goden bezwijkt, dient enkel de duivel die er behagen in schept wanneer de mens uit de gratie raakt.

Ik Ben het Begin en het Einde. Niets kan Mij overweldigen. Zelfs de demonen en de gevallen engelen, die Ik in de afgrond wierp, zullen nooit voor Mij gaan staan om Mij uit te dagen want zo’n macht bezitten ze niet.

Erg veel religies werden door feilbare mensen gesticht en dat heeft veel verwarring veroorzaakt. Van in het begin sprak Ik met één Stem, en tot op het einde kan er ook maar één Stem zijn. De wereld behoort Mij toe want Ik schiep haar. Ik schiep al wat leeft. Ik schiep ook Mijn hemelse Hiërarchie waaruit Ik die engelen gooide, die Mij tartten en verraadden. Veel van deze gevallen engelen communiceren met Mijn kinderen, die een new age-vorm van spiritualiteit in het leven geroepen hebben. Ik waarschuw diegenen van jullie, die valse goden aanbidden door de uitoefening van zulke praktijken. Een dergelijke spiritualiteit zal jullie ziel aan boze geesten blootstellen, wier enige verlangen erin bestaat jullie ziel te verderven.

Deze bedrieglijke engelen zijn demonen, vermomd als levende geesten van het Licht, en zij zullen jullie ertoe brengen onwaarheden te geloven. Jullie zullen met elke mogelijke leugen over Mijn hemelse Hiërarchie gevoed worden zodat jullie al jullie noden zullen voorleggen aan Satan en de boze geesten. Het enige wat zij doen, is als wilde beesten jullie ziel toetakelen om jullie dan leeg en beroofd van enige liefde achter te laten. Wanneer jullie je aan dergelijke afgoderij overgeven, zullen jullie aanvankelijk een vals gevoel van vrede krijgen. Demonen kunnen dergelijke krachten bezorgen, maar deze zijn van korte duur. Want zodra ze toegang krijgen tot jullie ziel, zullen ze jullie kwellen en jullie tot demonische daden aanzetten.

Ik Ben al wat er was in het begin en Ik Ben het Einde. Alles begint en eindigt met Mij. Wanneer jullie valse goden boven Mij stellen – en jullie dat doen omwille van jullie zelfzuchtige verlangens naar plezier, macht en de controle over jullie lot – maken jullie je schuldig aan het overtreden van Mijn eerste Gebod.

Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan. Zonder Mij hebben jullie geen toekomst. Zonder Mijn Zoon kunnen jullie niet tot Mij komen. Wijs Mijn enige geliefde Zoon, Jezus Christus, de ware Messias, af en jullie wijzen Mij af.

De Waarheid werd voor het eerst aan de wereld gegeven toen het heidendom wijdverbreid was. Met de geboorte van Mijn Zoon werd de Waarheid dan aan de wereld gegeven, en generaties werden er bekeerd. Nu wordt de Waarheid opnieuw aan de wereld gegeven aangezien de grote geloofsafval de ziel wurgt van diegenen die in Mijn Zoon geloven, en op een moment dat het heidendom weer wijdverbreid is. Net zoals het in het begin was, toen Ik door ondankbare mensen afgewezen werd, zo zal het ook op het einde zijn, wanneer het hart van de mensen in steen zal veranderen en hun ziel vrijwillig aan de duivel weggegeven zal worden. Wanneer dan de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde harmonieus in elkaar overgaan, zal de wereld zoals jullie deze kennen, niet meer bestaan. Uiteindelijk zal er weer vrede heersen en zal Ik diegenen verenigen, die ervoor kiezen om met Mij mee te gaan.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie