Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

Ontvangen op zondag 19 oktober 2014

20.40 u

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. Op dit moment bidt heel de Hemel voor de mensheid opdat de overgang naar de nieuwe wereld zonder einde, vlot zal verlopen. Het is het grootste verlangen van Mijn Zoon om het hart van iedere zondaar te bereiken, om het web van verwarring dat hun ziel bedekt, weg te trekken. Om zelfs diegenen met een hart van steen in Zijn grote barmhartigheid te trekken.

Mijn Zoon geeft nooit op in Zijn streven om het hart van iedereen te raken. Hij tracht zich nooit te wreken op diegenen die Hem beledigen en Hij verkiest nooit de ene ziel boven een andere. Hij houdt van iedereen, zelfs van Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd het geval blijven. Jullie mogen Mijn Zoon niet schuwen, ook al hebben jullie geleden in dit leven, ook al hebben jullie in tragische omstandigheden een dierbare verloren of zijn jullie het slachtoffer van verschrikkelijk onrecht. God is de Auteur van het leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Het is maar wanneer een door boze geesten ingenomen ziel een ander vermoordt, dat God die ziel een hoge prijs zal laten betalen.

Zolang de zonde bestaat, zal ook het kwaad op aarde blijven bestaan. Pas wanneer de zonde verbannen is, zal het kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie om geduldig te zijn. Ik vraag dat jullie, zoveel als jullie kunnen, je tijd in gebed doorbrengen. Ik vraag dat jullie de allerheiligste Rozenkrans blijven bidden om de bescherming van jullie familie, jullie volk en jullie landen. Nooit eerder zal Mijn Rozenkrans zo krachtig geweest zijn als in deze tijd en wanneer jullie deze bidden, vooral hardop en in groep, zullen jullie grote genaden ontvangen.

Al Gods plannen voor de Tweede Komst van Jezus Christus liggen klaar. Ik vraag dat jullie, door jullie gebeden, zullen helpen de weg te bereiden opdat alle zondaars om bekering zouden zoeken zodat zij in de komende wereld, die zonder einde is, het Eeuwig Leven zullen genieten. Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie