Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

Ontvangen op vrijdag 24 oktober 2014

22.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. Wanneer jullie aan de zon veranderingen zien – wanneer deze groter lijkt, langer en buiten het seizoen schijnt – weet dan dat het moment van Mijn Tweede Komst dichterbij komt.

De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld er attent op te maken dat de activiteit ervan ongewoon is. Wetenschappers zullen geen reden kunnen opgeven voor de onverhoedse bewegingen in de zon en voor het ongewoon gedrag van deze ster, die jullie licht bezorgt. Zonder het licht van de zon zou de aarde in duisternis gehuld zijn. Als dus de zonden van de mens toenemen en de zonde omhelsd wordt als gewoon deel uitmakend van de menselijke natuur, zal de aarde met de geest der duisternis bedekt worden. Terwijl de zonde de wereld inpakt, zal de zon langzaam haar glans verliezen en dof worden. Naarmate de mens zijn gevoel van liefde voor anderen verliest en ongevoelig wordt voor de pijn die hij anderen toebrengt ten gevolge van de zonde, zal de wereld donkerder worden – donkerder naar de geest, donkerder overdag.

Tot die tijd zal Ik Gods kinderen blijven leiden. Ik zal jullie de weg naar Mijn Koninkrijk wijzen en jullie zullen Mijn licht zien. Niets langs de weg zal jullie afleiden omdat jullie duidelijk zullen zien hoe het kwaad een verschrikkelijke duisternis met zich meebrengt.

De zon zal langzaam verdwijnen, totdat er uiteindelijk gedurende drie dagen zich geen licht meer over de aarde zal uitstrekken. Het enige licht zal datgene zijn dat van de Waarheid komt. En op de vierde dag zal de hemel openbreken en zal het Licht – van een hoedanigheid die jullie nooit voor mogelijk gehouden zullen hebben – uit de Hemel stromen. Daarop zal Ik in elk land tezelfdertijd door iedere persoon in al Mijn luister gezien worden, als Ik kom om het door Mijn Vader aan Mij beloofde Koninkrijk terug te eisen.

Wees nooit bang voor de voorbereiding die nodig is zodat ieder van jullie klaar is om Mij te ontmoeten! Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie goed op Mij voorbereid zijn, want dat zal de dag zijn waarop Ik jullie de sleutels tot Mijn Koninkrijk zal overhandigen en er grote feestelijkheden zullen zijn. In Mijn komende Nieuwe Wereld zal het kwaad niet langer bestaan en de rechtvaardigen zullen in vereniging met Mij en al de engelen en heiligen eraan deelnemen.

Jullie moeten deze missie bezien alsof jullie op tocht zijn. Elk deel van jullie tocht brengt nieuwe ontdekkingen met zich mee – wegen waarop jullie zullen leren wat nodig is om jullie op de volgende fase voor te bereiden. Terwijl jullie over elke hindernis klauteren, zullen jullie sterker worden. Zelfs de zwaksten onder jullie zullen deze tocht voltooien, want Ik zal jullie bij elke stap die jullie zetten begeleiden en dan zal deze spoedig voltooid zijn.

Verheug jullie, want Mijn Koninkrijk staat te wachten en de tijd zal kort zijn!

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie