Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

Ontvangen op donderdag 23 oktober 2014

15.14 u

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. Met elk gebed en elk lijden dat opgeofferd wordt voor de zielen van diegenen in duisternis, worden slechte daden en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden, die uitgaan van iedere persoon die door de kracht van de Heilige Geest geraakt is, de invloed van Satan in de wereld vernietigen.

Sta op, jullie allen, die de Waarheid vervat in het Boek der Openbaring aangenomen hebben en bid om de redding van al Gods kinderen! Vraag, vraag, vraag en Ik zal gehoor aan jullie geven wanneer jullie bidden voor diegenen van wie jullie weten dat zij erop uit zijn om alle geloof in Mij, Jezus Christus, te vernietigen.

O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan, Mijn Godheid en Mijn belofte om terug te komen. Hoe gesloten is hun geest voor de liefde die Ik in Mijn Hart draag voor alle zondaars, met inbegrip van diegenen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk worden diegenen meegevoerd, die verstoken zijn van de Heilige Geest. Wee diegenen die opstaan tegen de gave van de Heilige Geest, die de levenskracht is van alle dingen die uit Mij voortkomen! Hoe dorstig zijn diegenen die Mij loochenen. Water zal jullie dorst nooit lessen en er zal een dag komen dat jullie Mij zullen smeken om de Fontein des Levens. Tot die dag aanbreekt zullen jullie geen leven hebben, tenzij jullie vragen om van Mij te drinken.

Kom – vraag Mij jullie te verlichten! Laat het vuur van de Heilige Geest jullie ziel overspoelen! Als jullie in volle vertrouwen en nederigheid tot Mij komen, zal Ik jullie met Mijn aanwezigheid vervullen en wanneer jullie Mij erkennen, zal Ik jullie het leven schenken waarnaar jullie snakken. Pas dan zal er in jullie hart vrede heersen.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie