Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

Ontvangen op dinsdag 21 oktober 2014

23.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. Dat kwam door de twijfel die bestond in het hoofd van diegenen die niet in God geloofden en de behaaglijkheid die de mens ervoer in zijn natuurlijke aardse omgeving. Het was gemakkelijker om een leven vol onvolmaaktheden te aanvaarden dan te geloven in een leven dat in het bovennatuurlijke bestond.

God zond Zijn profeten niet om Zijn kinderen schrik aan te jagen. Hij zond deze om hen te waarschuwen voor de gevaren van het scheppen van een kloof tussen de mens en God. Als deze kloof breed genoeg geworden is zodat de meerderheid van de zielen God verwerpen, zal Hij steevast ingrijpen om hen te redden. God is altijd via Zijn profeten tussenbeide gekomen, en het was door Zijn profeten dat God Zijn kinderen kon onderwijzen in de wegen van de Heer. Zonder Gods profeten zou de mens de Waarheid nooit gekregen hebben. Laat geen mens afkraken wat God Zijn volk door het geschreven Woord geeft!

De mens is niet waardig het Woord van God te veranderen, noch past het hem de betekenis van het Woord te wijzigen en hij heeft het recht ook niet om dat te doen. Als een mens het Woord van God neemt en het opzettelijk verkeerd uitlegt om anderen te kwetsen, dan is dat een zware zonde. Er zijn er velen geweest die geprobeerd hebben om de betekenis van het Woord te veranderen maar daar niet in slaagden. Toch zijn er echter diegenen die versies van het Woord creëerden, die van de volle Waarheid afweken, en de mensen niets in de gaten hadden. Ik stel deze zielen niet verantwoordelijk omdat zij het Woord alleen maar gebruikten om God te verheerlijken.

Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Al de profeten voor Mij werden eveneens gevreesd. Zij werden, net als Ik, erom gehaat de waarheid naar de mensheid te brengen. Het Boek der Openbaring dat door de kracht van de Heilige Geest aan Johannes de evangelist gegeven werd, werd door Mijn Christelijke Kerken genegeerd. Het wordt zelden besproken en velen in Mijn Kerk wuiven het weg als onbelangrijk.

Het moment is nu gekomen waarop eindelijk de Waarheid gesproken moet worden en de mens een keuze moet maken. Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is en bereid jullie voor zodat op de Grote Dag alles klaar en Mij welgevallig zal zijn! Of negeer het Woord en Mijn belofte om terug te komen! Wees doof voor Mijn smeekbeden, maar denk eraan dat Ik als een dief in de nacht zal komen en dat enkel diegenen die Mij verwelkomen en Mijn barmhartigheid aannemen, de Mijnen zullen zijn.

Ik waarschuw jullie juist omdat Ik van jullie houd. Mocht Mijn liefde er niet zijn, zou Ik het menselijk ras in de woestijn werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie