Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

Ontvangen op vrijdag 31 oktober 2014

18.25 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. Loochen Mijn Wil en jullie kunnen de Mijnen niet worden! Kom tegen Mij in opstand en Ik zal niet toestaan dat jullie Mijn Koninkrijk binnentreden, want enkel diegenen die met definitieve overgave van hun eigen vrije wil tot Mij komen, kunnen echt zeggen dat ze van Mij zijn. Als jullie niet van Mij zijn, hoe kan Ik jullie ondankbaar hart dan voor Mij winnen? Diegenen van jullie die Mij vervloeken, diegenen verachten die Mijn Woord handhaven of zich met de Heilige Wil van God proberen te bemoeien, zullen in de afgrond geworpen worden zodra alle pogingen om jullie te redden op zijn.

Toen Ik geboren werd, maakten veel van Mijn vijanden – van wie de ziel door boze geesten geteisterd werd – het leven van Mijn Moeder erg moeilijk. Diegenen die haar gedurende Mijn tijd op aarde vervolgden, waren in veel gevallen zich er niet van bewust waarom zij zo’n haat jegens haar voelden. Maar lijden deed ze, in Mijn naam. Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God - die erin bestond hun de bevrijding van de ketenen, die om hun enkels vastzaten en daar door demonen aangebracht waren, te schenken – te aanvaarden.

Ik wijdde een groot deel van Mijn missie op aarde aan het uitdrijven van boze geesten in de ziel van de gekwelden, maar ook aan het voorlichten van diegenen die onwetend waren over de Wil van God. Nu Ik voorbereidingen tref om terug te komen, zal Mijn missie rond deze tijd zelfs nog vermoeiender worden. Tot jullie allen met een versteend hart, die weigeren naar Mij te luisteren, zeg Ik dit. Jullie zullen deze tocht naar het Eeuwig Leven niet voltooien met alleen maar jullie geloof, zonder dat jullie Mij door een leven van gebed en godsvrucht echt toegewijd zijn. Jullie zijn momenteel niet gezegend met voldoende inzicht, of kennis van Mijn Woord, om mijn waarschuwing weg te wuiven. Waarom verachten jullie Mij nu? Wat zal jullie waardig maken om voor Mij te staan wanneer jullie Mij om Eeuwig Leven vragen, denken jullie? Ik zeg jullie dat jullie halsstarrigheid jullie blind maakt voor de waarheid van de goddelijke openbaring, waarvan jullie door deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen voor de wereld - getuige zijn.

Ondankbare zielen, jullie schieten tekort in de kennis die jullie nauwgezet in de allerheiligste Bijbel verschaft wordt. Niettegenstaande alle lessen die jullie bijgebracht werden, hebben jullie niets geleerd. Jullie hoogmoed en jullie zoektocht naar zelfvoldoening frustreert Mij. Jullie ogen kunnen niet zien, en ten gevolge daarvan zullen jullie niet op Mij voorbereid zijn. Voor elke smet die jullie op diegenen wierpen, die de Waarheid spreken en die Mijn heilig Woord handhaven – ondanks jullie tegenstand – zullen jullie Mij onder ogen moeten komen. Ik zal jullie dan vragen om jullie woorden, jullie daden en jullie optreden tegen Mij te rechtvaardigen. Jullie kunnen nooit zeggen dat jullie voor Mij zijn wanneer jullie het tegen Mij opnemen, door Mijn Woord dat uit de barmhartigheid van God aan jullie gegeven werd, die Zijn streven om jullie te redden nooit moe zal worden.

Wanneer jullie het geschenk van een private openbaring krijgen, hebben jullie het recht om te onderscheiden. Maar jullie beschikken niet over de bevoegdheid om over anderen te oordelen of hen te schaden, zelfs niet als zij niet van Mij komen. Ik, Jezus Christus, heb laten weten dat de mens het recht niet heeft om het even welke ziel te oordelen. Als jullie Mij trotseren, en zelfs als jullie tegen valse profeten wrok koesteren, zal Ik jullie oordelen en straffen, net zoals jullie diegenen straften die jullie haatten. Jullie kunnen een andere persoon niet in Mijn naam haten. Als jullie een andere persoon haten, dan doen jullie dat in de naam van Satan. Ik zal jullie ongerechtigheid maar wegwassen wanneer jullie Mij benaderen en Mij smeken om jullie van zulk een zonde te verlossen. Maar velen van jullie zullen dat nooit doen omdat jullie jezelf boven Mij geplaatst hebben, en daar zullen jullie voor boeten.

Laat niemand onder jullie een andere ziel als van de Boze zijnde bestempelen want hij, Satan, schept behagen in diegenen die er zich schuldig aan maken deze fout te begaan. Niet één van jullie is zo rein van zonde, dat jullie tot een dergelijk oordeel kunnen komen.

Hij die van Mij is en die Mij echt kent, zou nooit een andere ziel in Mijn naam geselen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie