Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

Ontvangen op zondag 26 oktober 2014

23.10 u

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

God geeft leven en Hij neemt het als Hij dat wil en, zoals bij elke handeling van God, zal daar altijd heil uit voortkomen, hetzij in de wereld waarin jullie leven, hetzij in Mijn hemels Koninkrijk. Het is een gebrek aan vertrouwen in Mij, dat verbittering teweegbrengt in de zielen die Mij beoordelen op handelingen waarvan zij menen dat ze wreed en onnodig zijn. Wat zij niet weten, is dat er voor alles een tijd is – een tijd om te leven en een tijd om te sterven – en dat God de Auteur van het leven is. Alleen Hij kan beslissen over het ogenblik om het weg te nemen.

Lijden door toedoen van anderen is iets dat door de zonde veroorzaakt wordt – niet door God. Wanneer de mens in het leven afwijkende paden kiest, komt dat geheel door zijn eigen keuze over hetwelke hij neemt. Sommigen kiezen verstandig, op basis van hun eigen geweten, en begrijpen het verschil tussen goed en kwaad. Anderen zullen het pad kiezen waarvan zij menen dat het hun de noodwendigheden zal bezorgen die zij nodig hebben om hen in de wereld staande te houden. Maar er zullen er zijn die onverstandig kiezen en zich op een pad begeven van zelfzucht, verdorvenheid en hebzucht.

Alle goede dingen komen van God. Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven, maar weet dan dat God kiest hoe Hij voor het welzijn van de mens vruchten vergaart. En lijden maakt deel uit van dit plan bij Zijn redding van de zielen. Hij schept geen genoegen in het lijden, maar het is een vorm van zuivering. Als jullie lijden zal God proberen dit lijden te gebruiken voor het welzijn van jullie eigen ziel. Maar Hij zal jullie nooit dwingen om iets te doen doordat Hij jullie de vrije wil schenkt. Misbruik van jullie vrije wil kan leiden tot vreselijke zonde, en toch zal God jullie nooit je vrije wil afnemen. De vrije wil is hoogheilig. Deze werd door God vrij aan de mens gegeven, en het is het enige geschenk dat Hij jullie nooit zal afnemen. Nochtans is het door de vrije wil van de mens dat de mens in ongenade valt en tot zonde vervalt.

De Boze speelt in op de vrije wil van de mens door de bekoring van de zinnen. De vrije wil is een geschenk aangezien deze, wanneer er juist gebruik van gemaakt wordt, God grote eer kan schenken. Maar wanneer deze misbruikt wordt om verschrikkelijke wreedheden te begaan, wordt dit door Satan benut om de mensheid te vervloeken.

De strijd om zielen zal eindigen zodra de vrije wil van de mens één wordt met de Wil van God. Pas dan zal de mens vrij zijn van alle dingen die hem verdriet en lijden, van welke aard dan ook, bezorgen.

In de komende wereld, die geen einde kent, zal de Wil van God heersen.

Jullie Jezus

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

woensdag 29 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie