Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

Ontvangen op woensdag 29 oktober 2014

14.25 u

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. Ik zal voor jullie ten beste spreken en Mijn Zoon vragen om jullie smeekbeden om rust en vrede te aanhoren. Hij zal jullie bekleden met de genaden die nodig zijn om door te zetten en in jullie ziel het vuur van de Heilige Geest levend te houden.

Als jullie om de gaven van de Heilige Geest verzoeken en Mijn Zoon dan aan jullie oproep gehoor geeft, zal jullie geloof in Hem enorm versterkt worden.  Zodra dat gebeurt, zal jullie geloof jullie in staat stellen om meer op Zijn grote barmhartigheid te vertrouwen. Geloof is het fundament van de Kerk waardoor ze sterk kan blijven. Geloof bevrijdt jullie van angst en wanhoop. Het zal jullie in turbulente tijden troost, vrede en rust bezorgen. Het zal jullie de dingen klaar laten zien, zoals jullie die horen te zien, om zo jezelf te beschermen tegen de vervolging die jullie elke dag het hoofd moeten bieden.

Diegenen die Jezus toegewijd zijn, zullen altijd de pijn van Zijn lijden te verduren krijgen. Dat is iets wat jullie moeten aanvaarden wanneer jullie in Zijn voetsporen treden. Wanneer jullie dit kruis aannemen, moeten jullie vervolgens jullie lijden aan Mijn Zoon overhandigen voor de redding van de zielen van diegenen die anders nooit het Koninkrijk van Mijn Zoon zouden kunnen binnengaan. Jullie offer, ook al kan het moeilijk zijn, bezorgt Mijn Zoon – die weent van groot verdriet om diegenen die Hij op de laatste dag aan de Boze zal verliezen – grote vreugde.

Geloof, hoop en vertrouwen in Mijn Zoon zullen jullie lijden verlichten en jullie vrede en vreugde bezorgen. Het is wanneer jullie deze zegeningen ontvangen, dat jullie zullen weten dat jullie elke barrière overgestoken hebben, die jullie van God scheidt. En daarvoor moeten jullie dankbaar zijn – niet treurig – want het Koninkrijk van God zal dan van jullie zijn.

Ga, Mijn kinderen, om lief te hebben en Mijn Zoon te dienen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

vrijdag 31 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

donderdag 30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Boodschap: Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

woensdag 29 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Boodschap: God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

dinsdag 28 oktober 2014

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

maandag 27 oktober 2014

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Boodschap: Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

zondag 26 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Boodschap: De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

vrijdag 24 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

Boodschap: O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

donderdag 23 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Boodschap: Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

dinsdag 21 oktober 2014

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieĆ«n gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

zondag 19 oktober 2014

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie