Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Voor Mijn volgelingen die deze boodschappen hekelen

Ontvangen op dinsdag 5 juli 2011

14.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, want het doet Mij plezier jullie te vertellen dat diegenen wier geloof door deze boodschappen versterkt werd, er zeker van kunnen zijn dat hun dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid zielen redt. Mijn kinderen mogen nooit vergeten dat, wanneer gebeden met oprechtheid en vanuit het hart uitgesproken worden, deze altijd verhoord zullen worden. Naar gebeden wordt altijd geluisterd, en eventuele speciale intenties worden vervuld overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil.

Kinderen, ga alsjeblieft door met jullie gebeden, want deze zullen de periode van de Grote Kastijding helpen verlichten. Mijn Vader staat nu klaar om Zijn heilig Koninkrijk over te nemen en opnieuw Zijn heerschappij aan te vangen zodra het Nieuw Paradijs op aarde tevoorschijn komt. Het kwaad in de wereld op dit moment was nog nooit zo intens. Door de enorme wereldbevolking en de werken van de Boze is er overal oorlog. De door de mens vertoonde haat voor de mens is tastbaar. Of deze haat zich nu manifesteert als politieke hebzucht, of als de controle over verschillende landen door een ander land, het is allemaal hetzelfde. Satan heeft veel volgelingen. Zij, zijn volgelingen, zijn er zich in veel gevallen niet van bewust hoe hij in de loop van elke dag te allen tijde elke gedachte en daad beïnvloedt.

Als Mijn kinderen toch maar het aantal aanwezige demonen in zulke mensen konden zien, dan zouden ze er misselijk van worden. Zij bezitten veel van Mijn kinderen, waarbij de enige zichtbare tekenen hun slechte daden zijn. Bid, bid nu, Mijn volgelingen, dat die arme, verdwaalde zielen tijdens de Waarschuwing gered kunnen worden!

Al wat Ik tussen nu en de Waarschuwing van jullie vraag, kinderen, zijn jullie gebeden, en dan vooral het bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Mijn Vader zal zielen redden als jullie je ervoor inzetten om dit eenmaal per dag, bij voorkeur om 3 uur in de namiddag, te bidden.

Wat diegenen van Mijn volgelingen betreft, die deze boodschappen hekelen: Ik smeek jullie om tot de Heilige Geest te bidden en te vragen om de gave van onderscheiding voordat jullie Mijn heilig Woord verwerpen. Diegenen van jullie die Mijn zienster en ontvanger van deze boodschappen beledigen, moeten zich deze vraag stellen. Als het Satan is die, naar jullie menen, deze boodschappen beïnvloedt, waarom zou hij jullie dan vragen om te bidden? Om te verzoeken om vergeving? Om de Heilige Eucharistie te ontvangen? Jullie zullen dan weten dat dit onmogelijk is.

De Bedrieger zal als eerste Mijn volgelingen bewerken om hen ertoe aan te zetten Mijn Woord te verloochenen omdat hij weet dat hun afwijzing van Mijn allerheiligste woorden van liefde Mij het meest zal kwetsen.

Verwerp Satan en zijn verdorven wegen nu! Wend jullie tot Mij! Ik smeek het jullie want jullie mogen je niet op deze manier door hem laten beïnvloeden. Jullie gebeden zijn nu nodig om Mijn arme kinderen, die de Waarschuwing niet zullen overleven, te redden.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie