Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

Ontvangen op woensdag 20 juli 2011

23.00 u

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper. Je moet beseffen dat je niet in staat zult zijn om Mijn boodschappen met enig echt gezag te verdedigen, dus zwijg daarom wanneer er je gevraagd wordt om Mijn boodschappen nader te omschrijven.

Je zult getergd en uitgedaagd worden om je in te laten met religieuze en in het bijzonder eschatologische (eschatologie: leer over de eindtijd) discussies, maar je mag niet meer reageren of je eigen interpretatie van de antwoorden geven. Door dit werk zal men een hekel aan je hebben. Onder Mijn volgelingen zal een geestelijke jaloersheid ontstaan, vooral bij theologen en diegenen die hun hele leven de Schrift bestudeerd hebben. Zwijg dus, want je beschikt niet over de kennis noch, zoals Ik je al eerder gezegd heb, het gezag om dat te doen!

Volg gewoon Mijn instructies op en houd het voor jezelf! Geef zeker gehoor aan de gebedsverzoeken en help Mijn volgelingen en toegewijden, die hun steun aan dit werk toegezegd hebben, samen te brengen.

De tijd dringt nu. Alles gaat zich snel afspelen. De Waarschuwing is nu dichtbij en dus blijft er niet veel tijd meer over om voor die arme zielen te bidden, die verloren zullen gaan. Door het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te bidden, opgedragen voor die specifieke zielen, zullen er vele miljoenen gered worden.

Jullie, Mijn kinderen, zitten nu middenin wat de Verdrukking genoemd wordt, zoals in Mijn heilig Boek voorzegd. Het tweede deel, de Grote Verdrukking, zal zoals Ik al eerder zei, voor het einde van 2012 een aanvang nemen. Dit is niet bedoeld om jullie angst in te boezemen, Mijn dochter, maar om jullie bewust te maken van de dringende noodzaak dat Mijn kinderen om Mijn hulp bidden.

Door de gebeden van Mijn zieners overal ter wereld begint de macht van de Nieuwe Wereldorde, aangestuurd door vrijmetselaarskrachten, reeds af te zwakken en zich voor jullie ogen te ontrafelen. Nog veel meer van deze op macht beluste wereldorganisaties zullen nederig op de knieën gebracht worden als zij, niet alleen tegenover God de Vader maar ook tegenover diegenen voor wie zij verantwoordelijkheid dragen op deze aarde, rekenschap afleggen voor hun verdorvenheid.

Sla nu gade hoe clusters van machtige groeperingen proberen om elkaar de loef af te steken, hun eigen zonden toe te dekken en de waarheid te verbergen voor diegenen op hoge posities die zij vrezen! God de Vader haalt nu uit om deze mensen te straffen voordat ze het snode plan, dat ze voorbereiden om Mijn kinderen te controleren, kunnen opleggen.

Dit is een pijnlijke tijd, kinderen, want Satans invloed is nog nooit zo sterk geweest in deze laatste dagen van zijn heerschappij op aarde. Bestrijd zijn kwade wegen, kinderen – jullie allemaal! Kijk maar naar de puinhoop die hij veroorzaakt wanneer hij broeder tegen broeder opzet, land tegen land, haat tussen jullie allen en een gebrek aan respect voor elkaars leven creëert. En dan is er nog de pure haat tegen Mij, hun geliefde Redder, die hij Mijn kinderen inprent. De haat tegen Mijn Vader die hij opwekt, heeft epidemische proporties aangenomen. De sterkste vorm van haat die voor Mijn Vader aan de dag gelegd wordt, bestaat erin dat de mens ontkent dat Hij bestaat.

Hoezeer moeten jullie toch het hartzeer aanvoelen, dat jullie in de wereld van vandaag het hoofd moeten bieden. Geen mens kan de diepe, zorgwekkende onrust negeren die door Satan en zijn miljoenen wereldwijd geïnfiltreerde demonen aangewakkerd wordt. Mijn liefde zal nu aan jullie allen bewezen worden. Door de barmhartigheid van God de Vader kom Ik met Mijn Waarschuwing nogmaals om jullie te redden. Geloof in Mij en in Mijn Eeuwige Vader en jullie zullen niets te vrezen hebben! Negeer wat er aan het gebeuren is, en jullie zullen er niet in slagen om jullie voldoende voor te bereiden!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie