Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

Ontvangen op maandag 25 juli 2011

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Mijn arme, gewijde dienaren lijden, Mijn dochter. Vraag alsjeblieft aan allen die Mijn boodschappen lezen om intens te bidden voor al die gewijde dienaren, priesters, kloosterzusters, pastors en al diegenen die overal ter wereld de christelijke gemeenschappen voorgaan.

De Katholieke Kerk wordt ondraaglijk vervolgd. Satan en zijn leger hebben de Rooms-katholieke Kerk door teistering aangetast. Het is zijn verlangen om Mijn Kerk te ondermijnen door de verdorvenheid van klerikaal misbruik, die tot deze verschrikkelijke situatie geleid heeft.

De arme kinderen die seksueel misbruik ondergingen, werden aangerand door de handlangers van Satan die in die gewijde dienaren, die zich door de Boze lieten verleiden, aanwezig waren.

Satan waart in Mijn Kerk rond omdat hij haar ondergang wil bewerkstelligen. Wat Mijn arme, onschuldige kloosterzusters en priesters betref: ook zij zijn slachtoffers van vooroordelen door toedoen van diegenen die hen de zonden van anderen verwijten.

Mijn smeekbeden aan Mijn geliefde priesters, kloosterzusters en gewijde dienaren zijn deze. Geef niet op! Denk eraan dat jullie door jullie beproevingen in Mijn ogen verheven zullen zijn als jullie deze vooroordelen kunnen verdragen. Laat Mij jullie tranen nu wegvegen, want jullie worden vervolgd op een manier die door Mijn Kerk nooit eerder meegemaakt werd.

Jullie, Mijn geliefde dienaren, zijn Mijn apostelen en mogen nooit zwichten voor deze druk van buitenaf. Jullie mogen jullie roeping om Mij na te volgen nooit opgeven. Want vergeet niet dat Ik jullie Kerk ben. Ik huil tranen van grote droefheid om jullie. Jullie boeten nu voor de zonden van jullie broeders en zusters die bezweken voor de Boze. Bid, bid, bid nu om de moed om met waardigheid op te staan om Mijn heilig Woord mee te delen!

Ik heb jullie steun meer dan ooit nodig. Ik heb jullie nodig om aan een uitgehongerde en gedesillusioneerde menigte de Sacramenten toe te dienen. Laat Mij alsjeblieft niet in de steek, vooral in deze tijd waarin Satan met zijn volgelingen in de Christelijke Kerk binnengedrongen is.

Keer jullie nu om en bid intens om jullie veilig te stellen tegen de Valse Profeet die binnen het Vaticaan in de wandelgangen rondloopt! Hij zal binnenkort opstaan. Richt jullie niet op hem of jullie zullen voor eeuwig voor Mij verloren zijn! Dit is Mijn belofte. Kniel in nederigheid neer en roep de hulp van de Heilige Geest in om jullie ziel te verlichten zodat jullie de Waarheid zullen kunnen onderscheiden van de leugens die jullie door de Valse Profeet gedwongen zullen moeten slikken.

Wees nooit ontgoocheld door de beproevingen die jullie moeten ondergaan! Aanvaard deze om wat ze jullie zullen bieden – kracht naar geest en ziel! Dan zullen jullie met nederigheid, waardigheid en kracht Mijn kinderen naar de eindtijd voeren. Wees nu dapper! Ik begeleid jullie. Keer jullie nu om en bid om extra genaden om jullie in jullie goddelijke missie sterker te maken!

Jullie liefdevolle Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie