Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

Ontvangen op zondag 17 juli 2011

15.40 u

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. Mijn kinderen moeten het volgende begrijpen. Ik kwam de eerste keer als man om de mensheid te redden van de zonde. Ditmaal zal Ik komen om te oordelen. Hoewel velen tijdens de Waarschuwing oog in oog met Mij zullen komen te staan, zal Ik de tweede keer pas komen op de Dag des Oordeels.

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar. Dergelijke zielen, en er zijn er velen van hen, Mijn dochter, hebben geen kwaad in de zin. Zij worden zodanig misleid dat de Bedrieger die zielen ervan overtuigt dat zij niet enkel over goddelijke krachten beschikken, maar dat zij ook de vleesgeworden Zoon van God zijn. Maar dat is niet waar. Want Ik zal Mij op deze aarde nooit meer in een ander menselijk wezen manifesteren. Dat zou nooit kunnen gebeuren. Geen mens is een dergelijke eer waardig, want dat werd niet voorzegd.

Velen zullen nu naar voren treden en beweren dat ze Mij, Jezus Christus, de Zoon van God, zijn. Tot die arme zielen zeg Ik dit. Val nu op jullie knieën en vraag God de Vader om jullie te beschermen tegen de Bedrieger! Hij wil jullie in verwarring brengen zodat jullie op jullie beurt niet enkel Mijn kinderen, die op Mijn terugkeer naar de aarde wachten, in verwarring zullen brengen maar ook de spot, die door atheïsten hemelhoog geprezen wordt, zullen doen verergeren. Jullie maken niet alleen Mijn naam te schande, maar onbedoeld stoken jullie de mensen ook tegen hun geloof in God de Almachtige Vader op.

Ik wil ook diegenen waarschuwen die beweren wonderen te verrichten. Iemand die beweringen doet er dergelijke krachten op na te houden, zal niet van God komen want er is maar één God en alleen Hij, of Ik, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, kan zoiets bewerkstelligen. Anderzijds bezit ook Satan krachten. Hij kan illusies creëren. In het geval van wonderbaarlijke genezingen kan Satan, door die zogenaamde gebedsgenezers wier krachten uit het occulte gehaald worden, tijdelijke oplossingen tot stand brengen waardoor het kan lijken dat er wonderen verricht werden. Maar deze zullen niet lang duren. Satan zal bovendien zogenaamde wonderen, onder andere visioenen, bewerkstelligen die door velen in de lucht gezien worden. Nogmaals, dat zijn illusies en komen niet van God.

Kinderen, elke dag, terwijl jullie proberen om jullie trouw aan Mij te tonen, worden jullie door de troepen van het kwaad bekoord. Jullie mogen je alleen maar op Mij en Mijn Eeuwige Vader focussen. En denk eraan dat Ik niet als een menselijk wezen op deze aarde rondloop. Ik mag dan wel in de geest op aarde aanwezig zijn, Ik zal Mij nooit in enige mens manifesteren.

Bid elke dag om begeleiding en het onderscheidingsvermogen om in staat te zijn leugens van de Waarheid te onderscheiden!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie