Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

Ontvangen op maandag 25 juli 2011

9.00 u

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt. Naarmate er door de mens onder invloed van Satan meer wreedheden begaan worden, beginnen meer van Mijn kinderen de mate van de moorddadige bedoelingen in vraag te stellen. Naarmate er zich aan jullie meer kwaad vertoont, zal ook het besef groeien dat Satan inderdaad wel bestaat.  Laat Mij voor diegenen die niet geloven dat hij bestaat, dan uitleggen hoe jullie zijn slechte werken kunnen herkennen.

Weet dat elke keer dat Mijn kinderen getuige zijn van moord, zelfmoord, oorlog, corruptie van regeringen en diegenen die aan de macht zijn, hebzucht, arrogantie en onrecht, deze daden de manifestatie van Satan zijn. De Boze is nu zo wanhopig geworden dat hij, op dit moment in de geschiedenis, alles zal doen wat hij kan om de geest van Mijn kinderen te vergiftigen. Jullie, Mijn kinderen, zijn zijn doelwitten. Terwijl hij het gemakkelijk vindt om zielen te stelen die zich helemaal voor zijn invloed openstellen, diegenen die voortdurend zelfverheerlijking nastreven op aarde, valt het hem steeds moelijker om de geest van Mijn toegewijde volgelingen te temperen. Door de gave van de Heilige Geest zijn zij zo gezegend dat hij, Satan, tegenover hen machteloos staat.

Wat al diegenen betreft die Mijn gebedsinstructie opvolgen, zij zullen sterker worden naar geest en ziel. Zij zullen het zich dan niet aantrekken of Satan uit woede al dan niet naar hen uithaalt omdat hun schild van de wapenrusting zo sterk is. Dat betekent niet dat hij niet elke methode zal aanwenden om jullie door de begeerten van het vlees te verleiden. Dat betekent niet dat hij jullie niet zal kwetsen door in het oor te fluisteren van diegenen die dicht bij jullie staan en van diegenen van wie jullie houden. Wijk niet, Mijn volgelingen, want het zal door jullie sterkte zijn dat hij voor eeuwig verpletterd zal worden! Hij, Mijn kinderen, zal machteloos worden als de bekering zich verspreidt. Want hoe kan hij jullie zover krijgen om van zijn snode beker van haat jegens de mensheid te drinken wanneer jullie niet naar zijn loze beloftes dorsten? Hoe sterker jullie zijn, hoe minder hij jullie zal lastigvallen.

Weet nu dat wanneer jullie getuige zijn van wereldwijde onrust, de Bedrieger aan het werk is. Mijn volgelingen herkennen nu ogenblikkelijk de verdorvenheid van Satan wanneer zijn werken zo overduidelijk zijn. Bid dat jullie broeders en zusters ook van zijn slechte werken zullen getuigen en deze als zodanig herkennen! Het is pas wanneer de niet-gelovigen uiteindelijk aannemen dat Satan bestaat, dat zij tot Mij hun toevlucht zullen nemen.

Bid nu om de wereldwijde bekering! De bekering die niet alleen maar door de Waarschuwing, maar ook door de Waarheid, tot stand zal komen.

Jullie geliefde Leraar en Redder

Jezus Christus

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

zaterdag 23 juli 2011

Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden.

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie