Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

Ontvangen op zaterdag 23 juli 2011
17.30 u
Mijn geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik overal meer zielen kan redden. Wat de volledige betekenis van een offerziel inhoudt, Mijn dochter, is voor jou niet helemaal duidelijk, maar na verloop van tijd zal dat wel zo zijn. Tegen die tijd zal jij zo sterk zijn, dat voor Mij lijden je vreugde zal bezorgen en geen droefheid. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar werken voor Mij, je geliefde Redder, kan nooit gemakkelijk zijn.

Het was door de bezieling van God, Mijn Eeuwige Vader, dat je aangemoedigd werd om dat laatste offer voor Mij te brengen. Dit is een zeer bijzondere genade, Mijn dochter, al zal dat menselijk gezien zo niet lijken omdat Mijn genaden er niet altijd om gaan vreugde en geluk in je leven te brengen. Ze kunnen ook lijden brengen maar je tezelfdertijd een goed inzicht in Mijn glansrijk Koninkrijk bieden.

Heel veel mensen in de wereld vormen Mijn dierbare strijdmacht. Zij zullen door middel van gebed, persoonlijk lijden en de verspreiding van Mijn Woord zielen redden. Hoe krachtiger Mijn strijdmacht is in het redden van zielen, hoe kleiner de impact van de kastijding zal zijn.

Ik vraag al Mijn kinderen om de maand augustus door te brengen met het dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid voor de verdwaalde zielen die de Waarschuwing niet zullen overleven. Eén dag per week vasten is ook geboden, evenals de dagelijkse Mis en het dagelijks ontvangen van Mijn Allerheiligste Eucharistie.

Als er genoeg van jullie dat doen, in wat Ik ‘de maand voor de redding van zielen’ noem, dan zullen er wereldwijd miljoenen zielen gered worden. Doe dit voor Mij, kinderen, en jullie zullen deel gaan uitmaken van Mijn glansrijk Koninkrijk. Op het moment van overlijden zal jullie ziel zich dan bij Mij voegen in het Paradijs. Dat is Mijn meest plechtige belofte.

Ik houd van jullie, kinderen. Ga nu en vorm de machtigste strijdmacht ter wereld! De strijdmacht van liefde. De strijdmacht van redding.

Jullie liefdevolle Redder
Verlosser van de mensheid
Jezus Christus
 

Boodschap: Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

zaterdag 30 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

donderdag 28 juli 2011

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Boodschap: Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

donderdag 28 juli 2011

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap: Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

maandag 25 juli 2011

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

Boodschap: Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

maandag 25 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Boodschap: God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

zondag 24 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Boodschap: Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

zaterdag 23 juli 2011

Tweede boodschap van God de Vader

Boodschap: Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

woensdag 20 juli 2011

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Boodschap: Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

dinsdag 19 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Boodschap: Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

zondag 17 juli 2011

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie